vrijdag 25 januari 2019

Careerduck op instagram

Hebben jullie al kennis gemaakt met onze careerduck? Volg hem via Instagram, en zie wat hij allemaal tegenkomt in z'n zoektocht naar de ultieme droombaan:

https://www.instagram.com/careerduck/


donderdag 17 januari 2019

Xpertsessie: Aan tafel bij DNB | 7 maart 2019

Vrijwel iedere professional binnen de financiële dienstverlening heeft dagelijks te maken met het werk van DNB. Veelal als een abstracte entiteit die hen spelregels oplegt, in sommige gevallen als gesprekspartner bij de controle daarvan. DNB biedt nu een kijkje achter de schermen voor een selecte groep professionals tijdens een interactieve middag over actuele thema’s.

Heb je je altijd al afgevraagd hoe het werk van de toezichthouder eruit ziet vanuit haar gezichtspunt? Ga je graag eens in discussie over de optimale balans tussen regels en risico’s? Of ben je benieuwd naar hoe de inzet van technologie helpt bij het bestrijden van witwaspraktijken? Dan is dit je kans.


Maatschappelijke dilemma’s
Aan de hand van vijf actuele maatschappelijke dilemma’s maak je kennis met de diverse divisies van DNB. In een kleinschalige setting presenteren betrokken medewerkers een dilemma. Daarna is er ruimte voor overleg en discussie. Je kiest zelf welke dilemma’s je het meest interessant vindt. Na afloop is er mogelijkheid voor napraten tijdens een gezellige borrel.

Opzet programma
Vijf inleiders, allen werkzaam bij DNB, presenteren elk een actualiteit/dilemma. Daarna gaan circa vijf professionals met de inleider in discussie. Er zijn drie ronden van elk een half uur.

Datum: donderdag 7 maart 2019
16:00 – 16:30 | Ontvangst
16:30 – 18:15 | Welkomstwoord, presentatieronden en discussie
18:15 – 19:00 | Plenaire afronding & social drinks

Locatie: DNB, Westeinde 1, 1017 ZN Amsterdam

Details
De komende weken wordt er meer bekend gemaakt over de gekozen actualiteiten / dilemma’s. Het aantal plaatsen is beperkt. Toewijzing geschiedt op basis van volgorde van aanmelding en een streven naar een afgewogen deelnemersveld. Aanmelding en registratie verlopen via XpertDesk. Deze kennissessie is kosteloos. De sessie zal worden aangevraagd voor 2 PE-punten (AG, NBA, VRC, RB, VBA, CFA).

7 maart 2019 | 16:00 uur | Aan tafel bij DNB in Amsterdam.
Schrijf je dan nu in op https://xpertdesk.nl/portfolio/aan-tafel-bij-dnb/

vrijdag 11 januari 2019

Long time no see

Na een periode van blogstilte, pakken we de draad weer op. We hebben immers niet stil gezeten in de afgelopen jaren ;-).

Laten we beginnen met een voorstelrondje van onze nieuwe activiteiten. Zo zijn we met het verzamelportal voor vakinhoudelijke rapporten Expertbibliotheek gestart.


In de bibliotheek zijn inmiddels ook 264 actuariële rapporten te vinden van organisaties als Netspar, DNB, AFM, en veel consultancy bedrijven. Ook het (e)magazine van De Actuaris en The Actuary is hier te vinden.

Het is mogelijk om je te abonneren op alerts (ook per vakgebied), zo blijf je snel en eenvoudig op de hoogte van nieuwe toevoegingen (die dagelijks plaatsvinden):
https://www.expertbibliotheek.nl/rapport-alert

Ook iets bij te dragen? Stuur een mail naar info@expertbibliotheek.nl en we nemen het op (mits relevant en zonder inloggen toegankelijk).


donderdag 21 november 2013

Impressie van de Actuaris dag 2013

De Actuarisdag, georganiseerd door het Actuarieel podium, stond dit jaar in het teken van de toekomst van het pensioenstelsel.

Peter Franken maakte met hulp van Pieter Lammers van Actuaris.info een mooi videoverslag van de dag, weergegeven in een paar minuten. Daarnaast staan alle foto's van de dag zelf nu online.
De Actuarisdag stond dit jaar in het teken van de toekomst van het pensioenstelsel. Verschillende sprekers gaven vanuit hun eigen discipline hun visie op dit thema. Onder hen Dr. Jan Tamerus AAG, Master Actuariaat & ALM bij PGGM, Adviseur van het Pensioenfonds Zorg en Welzijn en Actuaris van het Jaar 2012. Daarnaast gaven Onno Verstegen, lid raad van bestuur van Delta Lloyd, Erik Lutjens, Hoogleraar Pensioenrecht en Jos Berkemeijer AAG, ervaren bestuurder en ondernemer, hun visie op dit actuele thema. Jeroen Koopmans presenteerde het onderzoek dat LCP heeft uitgevoerd naar de uitvoeringskosten van pensioenen wat dezelfde dag werd gepubliceerd.

Op de landelijke Actuarisdag is Ad Kok uitgeroepen tot Actuaris van het Jaar 2013. Dhr. Kok AAG Hon FIA ontving de prijs in verband met zijn jarenlange inspanningen voor de actuariële beroepsgroep, zowel in nationaal als internationaal verband en zijn belangrijke rol in het vernieuwen van de actuariële opleiding in de jaren ‘90. De jury roemde zijn visie en inspanningen die erop gericht zijn om actuarissen klantgerichter te laten denken en handelen.

De Actuarisdag en de Actuaris van het Jaar Prijs worden jaarlijks georganiseerd door het Actuarieel Podium. Het Actuarieel Podium heeft als doelstelling de zichtbaarheid van actuarissen te verhogen en actuarissen te versterken in hun activiteiten. Het Actuarieel Podium is een initiatief van FTE Groep.

donderdag 14 november 2013

Risicobeheersing Volmachtportefeuille onder de loep bij DNB

 

In de periode januari 2013 tot en met september 2013 heeft de Nederlandsche Bank (DNB)
onderzocht in welke mate verzekeraars de risico’s beheersen die samenhangen met de
volmachtportefeuille. Dit onderzoek betrof een nulmeting onder alle verzekeraars die gebruik
maken van het volmachtkanaal (leven-, natura- en schadeverzekeraars).

De belangrijkste bevinding in ons onderzoek is dat de uitbesteding aan een Gevolmachtigd Agent
(GA) aanzienlijke risico’s met zich meebrengt, die niet altijd afdoende beheerst worden.
Als rode draad komt naar voren dat de commerciële belangen prevaleren boven risicobeheersing.
Dit beeld vindt DNB verontrustend. Ter illustratie: bij de meerderheid van de verzekeraars wordt
een keuze voor het distributiekanaal ingegeven door diverse marktomstandigheden. Een
evenwichtige afweging wordt (te) beperkt gemaakt. Verder blijkt dat slechts in het uiterste geval
tot opzegging van een volmachtovereenkomst wordt overgegaan, ook ingeval de GA meerdere
keren de overeenkomst niet heeft nageleefd.

Het volmachtkanaal is een vergaande vorm van uitbesteding en DNB benadrukt dat de
verzekeraar als risicodrager van de producten afgezet via het volmachtkanaal volledig
verantwoordelijk is. De bevindingen van DNB in samenhang met de ontwikkelingen in de markt
rechtvaardigen een aantoonbare en adequate risicobeheersing van de verzekeraars op de
volmachtportefeuille.

Hier is de open brief te downloaden die DNB aan de volmachtverzekeraars heeft toegestuurd.