dinsdag 13 december 2011

Er wordt nog flink getrokken aan actuariële professionals

Anno Bousema startte begin dit jaar, na 16 jaar aan het Actuarieel Instituut verbonden te zijn geweest, als partner bij Financial Assets Actuarial Executive Search. Zijn visie op 2012 in de nieuwsbrief van Actuaris.info van december.
We zijn benieuwd naar jouw/uw mening!Interview

Beweging en professionalisering zijn de nieuwe trends in 2012.
Interview met Anno Bousema, Partner Financial Assets Actuarial Executive Search

Sinds de start van Financial Assets Actuarial Executive Search begin dit jaar spraken Anno Bousema en Mieke Habraken met ruim 250 actuariële professionals. Tijdens de boeiende persoonlijke gesprekken lag de focus vooral op de individuele ontwikkeling en toekomstige professionele ambities.
In combinatie met zijn uitgebreide netwerk aan de werkgeverskant geeft dat Bousema een uitstekend beeld van de actuariële arbeidsmarkt. Wij vroegen hem vooruit te blikken naar 2012 en verder.

Mobiliteit
'Ik verwacht dat de schaarste op de actuariële arbeidsmarkt zich de komende jaren nog sterker zal laten voelen. Organisaties beseffen meer dan voorheen dat actuariële expertise onmisbaar is, zeker in het licht van Solvency II en Riskmanagement. Het is voor de werkgevers van actuarieel specialisten nu al bijzonder lastig geschikte kandidaten te vinden, hoewel ik een trend zie dat de professionals weer open staan voor verandering. De angst om te bewegen in de onzekere laatste jaren was onmiskenbaar, maar is gaandeweg afgenomen, er is duidelijk doorstroming en ambitie bij kandidaten. De vraag is wel of de komende financieel roerige tijden deze stroming weer gaan indammen.'

'Afgelopen jaren lag het percentage actuariële professionals dat van baan veranderde erg laag (< 5%). Als de beweging die nu op gang komt verder doorzet, verwacht ik een toename van de arbeidsmobiliteit naar misschien wel 15%. De nieuwe aanwas van talent kan dergelijke bewegingen echter niet opvangen. Goede retentie- en wervingsprogramma's zullen daarbij het verschil maken.'

Winnaars
'Deze volop in beweging zijnde arbeidsmarkt biedt overigens niet voor iedereen dezelfde kansen', vervolgt Bousema. 'De winnaars in de markt zijn actuarissen 2.0, zij die zich proactief en assertief opstellen, nieuwe ontwikkelingen volgen en zich eigen maken, en zich op deze wijze aanpassen aan de veranderde eisen, zoals op het terrein van Risk Management, Solvency en ALM. Zo ben ik ben ervan overtuigd dat werkgevers de meerwaarde van actuarissen die de nieuwe internationaal erkende AG-riskopleiding CERA (Chartered Enterprise Risk Actuary) hebben afgerond, absoluut gaan onderkennen. Beschik je daarnaast als actuarieel professional ook nog eens over goede communicatieve vaardigheden skills en adviesvaardigheden, voor sommige functies gekoppeld aan commerciële sensitiviteit, dan is de sky the limit en staan de werkgevers in de rij voor je.'

>> Bekijk de mogelijkheden bij Financial Assets Actuarial Executive Search  

Geen opmerkingen: