dinsdag 28 februari 2012

Jan-Huug Lobregt (AG) over tijdelijkheid maatregelen DNB

De Nederlandsche Bank, DNB, heeft de te hanteren rekenrente voor pensioenfondsen en verzekeraars voor het waarderen van de pensioenverplichtingen aangepast. Pensioenfondsen zullen hun verplichtingen niet waarderen volgens de actuele swapcurve, maar op basis van een hoger driemaands gemiddelde. Deze tijdelijke maatregel leidt tot een hogere dekkingsgraad bij pensioenfondsen en dus tot minder korten op de pensioenen.

Jan-Huug Lobregt, bestuurslid Actuarieel Genootschap, vindt maatregelen ter beperking van de korting van de pensioenen misschien wel begrijpelijk, vooral vanuit het oogpunt van de onrust op de financiële markten, maar heeft bij deze vorm wel een aantal aantekeningen. Hoe lang is tijdelijk? DNB moet daar inzicht in geven. In een breder perspectief lijkt het noodzakelijk de pensioengerechtigde leeftijd eerder te verhogen om tot een structurele oplossing te komen.

maandag 27 februari 2012

Maandag 27 februari: Acquisitie is vooral je werk goed doen.

Uit de week van Paul den Hartog - deel 2
Paul den Hartog is directeur en lid van het MT Risk Consulting & Software bij Towers Watson. Hij is binnen de organisatie verantwoordelijk voor sales en development. In een paginagrote advertentie in Assurantie Magazine stelt hij: ´Elke dag is anders. Elke week. Elk jaar.´ Een mooie aanleiding om hem weer eens te bellen.


Maandag 27 februari: Acquisitie is vooral je werk goed doen.

Vandaag staat het verkoopoverleg op het programma. Hoewel we het erg druk hebben, blijven we hier toch alert op. De concurrentie zit tenslotte ook niet stil. 

Acquisitie is bij ons niet een activiteit op zich maar veel eerder een uitvloeisel van ´je werk goed doen´. Een tevreden klant is uiteindelijk de beste ambassadeur voor je organisatie. ´Tevredenheid´ proberen we overigens wel goed te managen. We organiseren met grote regelmaat voortgangsgesprekken, evaluaties, kennisbijeenkomsten, productintroducties, etc.
En wij hameren binnen de organisatie op gestructureerd relatiebeheer. Iedere consultant moet zijn CRM (Customer Relationship Management) systeem goed bijhouden. Niet alleen voor zichzelf, maar ook voor de collega´s. Het biedt de mogelijkheid om mee te kijken, cross consulting effectiever op te zetten en elkaar ook internationaal aangesloten te houden.

donderdag 16 februari 2012

Uit de week van Paul den Hartog: MT-overleg

Paul den Hartog is directeur en lid van het MT Risk Consulting & Software bij Towers Watson. Hij is binnen de organisatie verantwoordelijk voor sales en development. In een paginagrote advertentie in Assurantie Magazine stelt hij: ´Elke dag is anders. Elke week. Elk jaar.´ Een mooie aanleiding om hem eens te bellen.

Maandag 13 februari: MT-overleg: halfjaar doelstellingen bepalen! ´In het MT-overleg moeten we nog regelmatig stil staan bij de samensmelting van Towers Perrin en Watson Wyatt. Als ik daar één ding van geleerd heb, is het wel dat je als organisatie de onrust zo snel mogelijk weg moet nemen. Duidelijkheid geven aan de organisatie over posities en de koers. 


Vanuit het management stimuleren wij dit proces door gezamenlijke doelen te stellen waarbij persoonlijke ontwikkeling centraal staat. Wij hechten veel waarde aan, wat onze internationale collega´s zo mooi noemen thought leadership. Dat betekent niet alleen veel aandacht voor opleidingen en trainingen, maar ook de garantie van een gevarieerd werkprogramma, meedraaien in werkgroepen die nieuwe producten en werkwijzen ontwikkelen of bijvoorbeeld voor langere of kortere termijn deelnemen aan buitenlandse projecten.woensdag 8 februari 2012

Paul den Hartog over werken bij Towers Watson

Op het blog van Actuaris.info, starten we een nieuwe rubriek, onder de noemer De week van...
Als eerste volgen we Paul den Hartog, director en lid MT Risk Consulting & Software bij Towers Watson. Gedurende de komende maand vertelt hij iedere week over wat hem bezig houdt.
Deze week : Het nieuwe werken.
_____________________________________________________________________________

Paul den Hartog, director en lid MT, Risk Consulting & Software, Towers Watson 46 jaar. Is vorig jaar met vrienden wezen heliskiën in Alaska, omdat dat werken, werken, werken ook niet alles is.

‘Het Nieuwe Werken? Dat deden wij tien jaar geleden al’
´Volle overgave. Dat eisen wij en dat eist het werk. Maar dan kan ook bijna alles. Onze business levert actuariële software op leven- en schadegebied, we zijn certificerend actuaris voor bijna alle grote verzekeraars, we doen de review van embedded values voor internationale verzekeraars, we worden betrokken bij risicomanagement vraagstukken en zijn een vooraanstaand adviseur op het gebied van M&A. In de laatste hoedanigheid zijn we bij bijna elke deal betrokken.


maandag 6 februari 2012

Nederland wereldwijd koploper in pensioenkapitaal

Het pensioenvermogen van Nederland is het afgelopen decennium toegenomen tot 133 procent van het BNP. Daarmee heeft Nederland wereldwijd relatief het meeste pensioen opgebouwd. Dat blijkt uit de Global Pension Asset Study 2012 van Towers Watson, een internationaal onderzoek naar pensioenbezittingen in de dertien grootste pensioenfondsmarkten. Wereldwijd nam het pensioenvermogen in 2011 toe met 4 procent tot een recordhoogte van 28 biljoen dollar.


Niels Kortleve over ALM

VBA Beleggingsprofessionals publiceert met enige regelmaat mini-interviews met vakspecialisten. Vorige week verscheen een interview met Niels Kortleve, werkzaam bij PGGM als Innovator en voorzitter van de commissie ALM.

´ALM is een proces met meerdere deelnemers (bestuur, ALM’ers, beleggers). Het ALM proces is een teameffort. Of je nu een verzekeraar of een pensioenfonds bent; verschillende disciplines moeten met elkaar de voorbereiding doen en  tot een consensus komen. Je maakt aannames over markten en verplichtingen, kijkt naar scenario’s en uitkomsten en maakt een afweging. Ik zie wel een verschil met 2-3 jaar geleden in hoe we nu, na de kredietcrisis, naar het hele ALM-proces kijken. We maken meer en andere analyses en wegen zaken anders. Het model geeft immers nooit de gehele werkelijkheid weer, waardoor het altijd beter en gevoeliger kan.´

donderdag 2 februari 2012

Witwassen en vastgoedfraude speerpunten


Witwassen en vastgoedfraude in de pensioensector zijn de belangrijkste richtpunten voor FEC-partners in jaarplan 2012-2014

Vandaag is het jaarplan 2012-2014 van het Financieel Expertise Centrum (FEC) op de website gepubliceerd. Het Financieel Expertise Centrum is een samenwerkingsverband ter versterking van de integriteit van de financiële sector. Het FEC bestaat uit de volgende partners: AFM, AIVD, Belastingdienst, DNB, FIOD, Openbaar Ministerie en Politie. In het jaarplan geeft het FEC aan waar het zich de komende jaren op richt, met het accent op het jaar 2012.

Compliance Award voor De Nederlandsche Bank

De Compliance Award 2011 is toegekend aan het DNB expertisecentrum Cultuur, Organisatie en Integriteit vanwege de innovatie die zij hebben ingezet en hun moed om het onderwerp cultuur te incorporeren in het toezicht.

Nationale Compliance Award 2011 PrijsDNB heeft erkend dat in het toezicht niet meer alleen gekeken kan worden naar kwantitatieve kenmerken maar dat de kwalitatieve kenmerken evenzeer belangrijk zijn. De keuze om cultuur in het toezicht te betrekken is niet eenvoudig. Er is veel weerstand. Cultuur is immers een vaag en weinig concreet onderwerp. Hoe kun je dit vatten in het toezicht? DNB heeft besloten om aanvullende expertise binnen te halen die ten aanzien van dit onderwerp noodzakelijk is: psychologen en organisatiesociologen maken sinds een tijd deel uit van het expertisecentrum.

De verschillende thema-onderzoeken dragen bij aan het toezicht op cultuur. Alhoewel het nu nog voor veel toezichthouders, financiële ondernemingen en compliance officers onwennig is, zal cultuur steeds belangrijker worden in het doorlopend toezicht. Dit is mede te danken aan het baanbrekende werk van het expertisecentrum. Zij publiceren regelmatig en zijn vaak vertegenwoordigd als spreker over dit onderwerp. Het zou dan ook een goede aansporing moeten zijn naar de compliance community om deze richting ook op te gaan in onze ontwikkeling als beroepsgroep.

logo Nederlands Compliance InstituutDNB expertisecentrum Cultuur, Organisatie en Integriteit
Vijf divisies van DNB zijn ingericht om de uitvoering van het toezicht in Nederland verder vorm te geven. Het Expertisecentrum Cultuur, organisatie en integriteit van DNB werkt cross-sectoraal voor deze divisies en heeft naast de verantwoordelijkheid van complexe toetsingen de taken integriteit en gedrag & cultuur.

De experts ontwikkelen nieuwe toezichtmethoden en adviseren bij lastige dossiers. Met dit initiatief voor het toezicht op gedrag en cultuur van ondernemingen loopt DNB voorop in het internationale toezichtland.

De Nationale Compliance Award is een intiatief van het Nederlands Compliance Instituut.