maandag 6 februari 2012

Nederland wereldwijd koploper in pensioenkapitaal

Het pensioenvermogen van Nederland is het afgelopen decennium toegenomen tot 133 procent van het BNP. Daarmee heeft Nederland wereldwijd relatief het meeste pensioen opgebouwd. Dat blijkt uit de Global Pension Asset Study 2012 van Towers Watson, een internationaal onderzoek naar pensioenbezittingen in de dertien grootste pensioenfondsmarkten. Wereldwijd nam het pensioenvermogen in 2011 toe met 4 procent tot een recordhoogte van 28 biljoen dollar.Balansen pensioenfondsen verzwakt

Gerard Roelofs, Hoofd Continentaal Europa van de Investment Consulting praktijk bij Towers Watson: ‘Met de discussie over pensioenindexatie is het een interessant gegeven dat het pensioenvermogen van Nederland gegroeid is. Het afgelopen decennium zijn echter ook financiële risico’s toegenomen. Denk aan de crisis in 2008 en de huidige eurocrisis. Ook neemt de vergrijzing toe. Het is dus belangrijk dat toezichthouders en pensioenfondsen zich blijven concentreren op de pensioenuitkering.’ Ondanks de waardegroei zijn de balansen van pensioenfondsen wereldwijd verzwakt, doordat financiële risico’s sterk zijn toegenomen. Roelofs: ‘Beleggers moeten over flexibele strategieën beschikken waarmee ze met een ruimere blik naar risico’s kunnen kijken. Daarbij is het goed dat de rol van risicomanagement bij pensioenfondsen fors gegroeid is. Het blijft de komende tijd uitdagend om financiële risico’s op hun juiste waarde in te schatten.’

Lees het volledige persbericht

Geen opmerkingen: