donderdag 2 februari 2012

Witwassen en vastgoedfraude speerpunten


Witwassen en vastgoedfraude in de pensioensector zijn de belangrijkste richtpunten voor FEC-partners in jaarplan 2012-2014

Vandaag is het jaarplan 2012-2014 van het Financieel Expertise Centrum (FEC) op de website gepubliceerd. Het Financieel Expertise Centrum is een samenwerkingsverband ter versterking van de integriteit van de financiƫle sector. Het FEC bestaat uit de volgende partners: AFM, AIVD, Belastingdienst, DNB, FIOD, Openbaar Ministerie en Politie. In het jaarplan geeft het FEC aan waar het zich de komende jaren op richt, met het accent op het jaar 2012.


Het voorkomen van witwassen staat nog steeds hoog op de agenda. In 2011 is het National Threat Assessment Witwassen (NTA) uitgevoerd. In 2012 zal uitvoering worden gegeven aan de vervolgactiviteiten. Daarnaast zal een methodiek worden ontwikkeld waarmee het NTA Witwassen periodiek kan worden herhaald of wellicht zelfs continu kan plaatsvinden. Ook worden signalen adequaat opgepakt uit het nog voortlopende onderzoek dat de Belastingdienst doet naar vastgoedfraude in de pensioensector. Voor de pensioensector zal een rapportage worden opgesteld met handvatten ter voorkoming van betrokkenheid bij vastgoedfraude.

Blijvende aandacht is er voor de onderwerpen hypotheekfraude, terrorismefinanciering, identiteitsfraude, beleggingsfraude en cybercrime door expertmeetings te organiseren waarin kennis en kunde wordt uitgewisseld tussen de FEC-partners en extern betrokkenen.
Tot slot komt er een inventarisatie naar welke partijen rechtspersonen aanbieden en de aanpak van facilitators. Hiermee wordt voorkomen dat deze partijen en personen bewust of onbewust meewerken aan witwassen of vastgoedfraude.

De verwachting is met de totstandkoming van het Informatieprotocol FEC 2011 dat er een kwalitatieve en kwantitatieve toename zal zijn van signalen die bij het FEC-informatieplatform worden ingebracht. Dit resulteert in een toename van het aantal bijeenkomsten en datarooms waarin kennis en informatie wordt gedeeld en zaken worden aangevat.

Het volledige FEC-jaarplan 2012-2014 staat op www.fec-partners.nl.

Geen opmerkingen: