donderdag 29 maart 2012

Maandag 26 maart: Model Economic Capital bijna klaar

Simon Stronkhorst is Senior Insurance Consultant bij Towers Watson. Zijn eerste ervaringen deed hij op als werkstudent bij Watson Wyatt. Vervolgens ging hij in 2002 aan de slag bij Tillinghast Towers Perrin. In 2006 vertrok hij voor dit bedrijf naar New York. Daar legde hij de basis voor zijn internationale netwerk. Vorig jaar keerde hij terug naar Nederland. In Maart vragen we hem wekelijks wat hem die dag heeft bezig gehouden 


Bij het openen van mijn mailbox tref ik een bericht aan van een collega uit Londen. We zitten tegen een doorbraak aan met de ontwikkeling van een model dat de berekening van economic capital over de tijd heen mogelijk maakt. Ik ben degene die vanuit Nederland aan dit internationale initiatief deelneemt. Ontwikkelen van intellectual capital over de grenzen heen. 


woensdag 28 maart 2012

Wat ben ik blij dat ik een Actuaris ben

AG jaarcongres met Ali BTijdens het jaarcongres van het AG daagde Roel Wijmenga de aanwezige Actuarissen uit om uit hun comfort zone te komen. ´Diepgang is goed, overzicht is beter.´  Met die stelling probeerde Wijmenga duidelijk te maken dat voor een goede beheersing van de risico´s het noodzakelijk is dat je als professional ook de samenhang tussen de verschillende onderdelen goed in het oog houdt. ´The devil is no longer in the details.´ Dus Actuaris, pak je rol in risk management en sla de vleugels uit.

donderdag 22 maart 2012

Maandag 19 maart: Ambities inventariseren

Simon Stronkhorst is Senior Insurance Consultant bij Towers Watson. Zijn eerste ervaringen deed hij op als werkstudent bij Watson Wyatt. Vervolgens ging hij in 2002 aan de slag bij Tillinghast Towers Perrin. In 2006 vertrok hij voor dit bedrijf naar New York. Daar legde hij de basis voor zijn internationale netwerk. Vorig jaar keerde hij terug naar Nederland. Gedurende een maand vertelt hij iedere week over wat hem bezig houdt.

Vanochtend een rondje gemaakt langs de collega’s waar ik als people manager verantwoordelijk voor ben. Hoewel ik ze ook vanuit de lopende projecten regelmatig spreek vind ik het belangrijk om even los van de business bij te praten. Niet zo gestructureerd en formeel als tijdens de halfjaarlijkse reviews, maar gewoon vanuit betrokkenheid en belangstelling.

Druk
Ook nu werd ik weer blij verrast door hun aanstekelijke enthousiasme. De ambitie om te leren en nieuwe ervaringen op te doen spat er van af. Bij een paar collega’s moet ik dan ook op de rem gaan staan om te voorkomen dat ze te veel hooi op hun vork nemen. Ze zitten al tot over hun oren in verschillende, aan het jaarwerk gerelateerde, projecten, maar willen zo graag meer. Wel van de gelegenheid gebruik gemaakt om bij een ieder te inventariseren waar hun ambities naar uitgaan als de ergste drukte voorbij is. Kunnen we daar mooi rekening mee houden in de planning van april.

Meer blogposts met Simon Stronkhorst:
Maandag 12 maart: Embedded Value Review op de agenda -> Lees verder
Maandag 26 maart: Model Economic Capital bijna klaar >
Lees verder

dinsdag 20 maart 2012

Prudente uitruil tussen rendement en risico

Afgelopen week meldde DNB dat de gemiddelde dekkingsgraagd van de Nederlandse Pensioenfondsen in de afgelopen 2 maanden redelijk stabiel was gebleven. De dekkingsgraad is met name beïnvloed door enerzijds de stijging van de aandelenkoersen en anderzijds de daling van de lange rente.


Hoe kijken pensioenfondsen in deze omstandigheden aan tegen de ontwikkelingen op de financiële markten? Daarover een interessante publicatie van MN waarin zij hun beleggingsvisie geven:
De laatste maanden nemen de lidstaten van de Europese Unie ogenschijnlijk indrukwekkende maatregelen om de eurocrisis te bestrijden. Het betreft echter grotendeels symptoombestrijding. De oplossing van het werkelijke onderliggende schuldprobleem zal nog vele jaren behelzen. In sobere en risicovolle economische omstandigheden blijft een defensief en risicomitigerend beleggingsbeleid wenselijk.

Lees het volledige artikel >>

maandag 19 maart 2012

RSS Feed Reader

Aan blog.actuaris.info is een nieuwe pagina toegevoegd, RSS Feeds, waar verschillende RSS Feeds van bedrijven in het actuariële werkveld automatisch en op datum gesorteerd worden ingelezen. U vind deze pagina in het menu boven in het blog.

Nog niet iedere organisatie heeft op dit moment al een RSS functionaliteit aan de nieuwspagina gekoppeld, wat in de komende periode ongetwijfeld nog wel zal komen.

Mochten we een RSS gemist hebben die interessant is voor Actuarissen en actuarieel geïnteresseerden, dan horen we het natuurlijk graag!

woensdag 14 maart 2012

Embedded Value review op de agenda

In de serie Uit de week van... volgen we Simon Stronkhorst, Senior Insurance Consultant bij Towers Watson. Zijn eerste ervaringen deed hij op als werkstudent bij Watson Wyatt. Vervolgens ging hij in 2002 aan de slag bij Tillinghast Towers Perrin. In 2006 vertrok hij voor dit bedrijf naar New York. Daar legde hij de basis voor zijn internationale netwerk. Vorig jaar keerde hij terug naar Nederland.

´Wat is Amsterdam toch mooi. Ik woon in de buurt van centraal station en leg iedere dag met plezier de 10 km af die mij van kantoor scheidt. Soms voel ik mij toerist in eigen land. 

Het verkeer zat vandaag mee dus ik kan lekker vroeg beginnen. Het is druk. Een aantal projecten, waar ik als project manager verantwoordelijk voor ben, lopen tegen het einde. Rapportage en afronding geven toch altijd wat extra druk.

Het is al weer een aantal maanden geleden dat ik het team samenstelde voor de Embedded Value review van een grote verzekeraar. Samen met een junior en medior collega was dat het moment om samen met de klant het project op te starten. Dat begint uiteraard met het opvragen van de gegevens en gebruikte modellen. Vervolgens een planning gemaakt voor een gestructureerde aanpak van onder andere de cash flow checks en toetsing gebruikte methodologie. Tijdens deze review ontstond nog een interessante discussie over de verwerking van het zogenaamde Wft-tekort in de Embedded Value.

dinsdag 13 maart 2012

Veranderend toezicht op Pensioenfondsen.

Betere bescherming van spaarders en polishouders lag ten grondslag aan de invoering van Basel II resp. Solvency II. In lijn hiermee wordt ook gewerkt aan plannen voor de pensioensector.

DNB stelt dat de ervaringen met de kredietcrisis vragen om verbeteringen in het toezicht. Ook voor het toezicht op pensioenfondsen heeft dat consequenties. Belangrijke speerpunten in de toezichtvisie van DNB zijn een meer instellingsoverstijgend perspectief en meer aandacht voor risicofactoren zoals bedrijfsmodellen, strategie en gedrag en cultuur van instellingen. Deze verbeteringen vergen een andere toezichtaanpak. Belangrijk is de introductie van een nieuwe risicoanalyse methodologie die FIRM zal vervangen. En waarin de nieuwe toezichtaanpak tot uitdrukking komt

 Daarnaast loopt het adviestraject van EIOPA over herziening Europese Pensioenrichtlijn. EIOPA constateert in haar advies dat het risicomanagement (governance) en de risicotransparantie (communicatie) uit de Solvency II richtlijn bruikbaar zouden zijn voor pensioenfondsen.

De gehele pensioensector heeft grote bezwaren tegen de toepassing van gelijke (kwantitatieve) Solvency II-regels op pensioenfondsen (IORP’s). Zowel nationale als Europese koepelorganisatie, sociale partners, maar ook consultants hebben de Europese Commissie (EC) de ideeën over een mogelijk prudentieel raamwerk en kwantitatieve regels voor pensioenfondsen op Europees niveau afgeraden.
De Pensioen Federatie doet verslag over de hoorzitting die over de nieuwe richtlijn plaats vond.

maandag 12 maart 2012

Nieuwe lichting actuarissen

De eerste studenten van het Amsterdam Executive Master-programme in Actuarial Science (AEMAS) hebben de opleiding volledig afgerond. Zij kunnen hiermee lid worden van het Actuarieel Genootschap (AG), dat de opleiding heeft geaccrediteerd.

De Amsterdam Business School heeft de eerste jaargang van de nieuwe Postmaster Actuarial Practice Cycle succesvol afgerond met 23 geslaagde studenten. Deze postmaster is het laatste deel van de AEMAS opleiding. De opgeleide actuarissen beschikken naast technische kennis vanuit de wiskunde, statistiek, econometrie en finance ook over goed ontwikkelde competenties op het gebied van communicatie, verslaggeving, management en ethiek. De Amsterdam Business School ziet de AEMAS dan ook als een belangrijke uitbreiding van het traditionele onderwijsaanbod.

Lees verder >>

dinsdag 6 maart 2012

Maandag 5 maart - Out of the box denken in het DNA

Uit de week van Paul den Hartog - deel 3
Paul den Hartog is directeur en lid van het MT Risk Consulting & Software bij Towers Watson. Hij is binnen de organisatie verantwoordelijk voor sales en development. In een paginagrote advertentie in Assurantie Magazine stelt hij: ´Elke dag is anders. Elke week. Elk jaar.´ Een mooie aanleiding om hem weer eens te bellen.

Maandag 5 maart: Out of the box denken in het DNA
´Een onderwerp dat ons momenteel sterk bezig houdt is Solvency II. De invoering ervan heeft een enorme impact op verzekeraars. Een impact die verder gaat dan een nieuwe cijfermatige benadering van de risico´s en verplichtingen. In eerste instantie gaat de aandacht vooral uit naar de kwantitatieve kant van het risicomanagement. Van oudsher ook de sterkste kant van Towers Watson.


maandag 5 maart 2012

Pensioenthermometer

De Pensioenthermometer van AON monitort op dagelijkse basis de dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen en is hier te vinden: www.pensioenthermometer.nl


donderdag 1 maart 2012

ECA 1st European Congress of Actuaries

Op de site van het Actuarieel Genootschap  vandaag een bericht over verlenging van de early bird korting voor het eerste European Congress of Actuaries, op 7 en 8 juni in Brussel.

Organisatie is in handen van Groupe Consultatif Actuariel Européen.


Voor een volledig overzicht van bijeenkomsten waar PE punten te behalen zijn, klik hier
De eerstvolgende 5 bijeenkomsten worden getoond onder aan deze pagina via een feedroll.