donderdag 29 maart 2012

Maandag 26 maart: Model Economic Capital bijna klaar

Simon Stronkhorst is Senior Insurance Consultant bij Towers Watson. Zijn eerste ervaringen deed hij op als werkstudent bij Watson Wyatt. Vervolgens ging hij in 2002 aan de slag bij Tillinghast Towers Perrin. In 2006 vertrok hij voor dit bedrijf naar New York. Daar legde hij de basis voor zijn internationale netwerk. Vorig jaar keerde hij terug naar Nederland. In Maart vragen we hem wekelijks wat hem die dag heeft bezig gehouden 


Bij het openen van mijn mailbox tref ik een bericht aan van een collega uit Londen. We zitten tegen een doorbraak aan met de ontwikkeling van een model dat de berekening van economic capital over de tijd heen mogelijk maakt. Ik ben degene die vanuit Nederland aan dit internationale initiatief deelneemt. Ontwikkelen van intellectual capital over de grenzen heen. 

Economic capital is een maatstaf voor het gelopen risico. Ondanks de diversiteit aan risico´s binnen een verzekeraar, worden de risico’s via economic capital op een uniforme manier gemeten. Risico’s worden daarmee onderling vergelijkbaar, waarmee deze methode een prima stuurinstrument is voor het management. Maar het meerjarige karakter van verzekeringsproducten brengt specifieke problemen met zich mee.

Nested stochastic simulationsNu is het nog gebruikelijk dat het economic capital of Solvency II’s SCR wordt berekend op dit moment. Welk bedrag kan de verzekeraar in ´een bepaald slecht geval´ verliezen in het komende jaar. Of anders gesteld; hoe groot moet het beschikbare kapitaal minimaal zijn om in dat slechte geval een faillissement te voorkomen. Vanuit de klant, en straks ook de toezichthouder in bijvoorbeeld de ORSA, komt echter al de vraag om een stap verder te gaan. Men wil inzicht hebben in de ontwikkeling van het economic capital in de komende jaren.

Het probleem dat zich daarbij voordoet is dat voor de berekening van het economic capital een verzekeraar gebruik maakt van zeg 1.000 scenario’s. Doorrekenen naar de toekomst is mogelijk met behulp van zogenaamde nested stochastic simulations. Berekening van de SCR over toekomstige jaren vereist dan echter het verwerken van vele miljoenen scenario’s. Ook met de stand van de huidige ICT een onwerkbare situatie.

Met de expertise en denkkracht die binnen het concern aanwezig zijn, zijn we nu bijna zo ver dat we hiervoor een oplossing hebben gevonden. Best een opwindende gedachte dat ik daar mijn steentje aan bijdraag. Komende dagen hier nog wat tijd voor inplannen, want volgende week donderdag staat de eerstvolgende conference call gepland.

Eerdere blogposts met Simon Stronkhorst:
Maandag 12 maart: Embedded Value Review op de agenda -> Lees verder
Maandag 19 maart: Ambities inventariseren ->
Lees verder

Geen opmerkingen: