dinsdag 6 maart 2012

Maandag 5 maart - Out of the box denken in het DNA

Uit de week van Paul den Hartog - deel 3
Paul den Hartog is directeur en lid van het MT Risk Consulting & Software bij Towers Watson. Hij is binnen de organisatie verantwoordelijk voor sales en development. In een paginagrote advertentie in Assurantie Magazine stelt hij: ´Elke dag is anders. Elke week. Elk jaar.´ Een mooie aanleiding om hem weer eens te bellen.

Maandag 5 maart: Out of the box denken in het DNA
´Een onderwerp dat ons momenteel sterk bezig houdt is Solvency II. De invoering ervan heeft een enorme impact op verzekeraars. Een impact die verder gaat dan een nieuwe cijfermatige benadering van de risico´s en verplichtingen. In eerste instantie gaat de aandacht vooral uit naar de kwantitatieve kant van het risicomanagement. Van oudsher ook de sterkste kant van Towers Watson.Maar een effectieve implementatie van bijvoorbeeld ORSA (Own Risk and Solvency Assessment) vraagt juist om aandacht voor de kwalitatieve kant. Risicomanagement als onderdeel van de cultuur. Hoe organiseer je een optimale afstemming tussen risk management, capital management en business strategie? Hoe zet je het nieuwe risk framework op? Hoe laat je de verschillende partijen met elkaar samenwerken? En we buigen ons ook over de vraag hoe je de bewustwording van het risicodenken binnen een organisatie kunt vergroten. Ook een marketeer zou moeten denken in termen van risico's en kapitaalbeslag.

Om daarin het voortouw te kunnen nemen investeren wij veel in de ontwikkeling van innovatieve oplossingen en werkwijzen. Een groep professionals hebben we ook deels vrijgemaakt voor dit onderwerp. Vaak in internationaal verband zodat optimaal wordt geprofiteerd van de kennis die wereldwijd binnen de organisatie aanwezig is. Zo proberen we steeds een paar stappen vooruit te denken om vandaag alvast een begin te kunnen maken met de oplossingen van de toekomst. 

Dat vraagt niet alleen om slimme collega´s die out of the box kunnen denken, maar ook om een organisatie die het in haar DNA heeft om samen te werken en te delen. Ik prijs me gelukkig dat we ondanks de groei van de organisatie, dit vast hebben kunnen houden.´

Geen opmerkingen: