dinsdag 20 maart 2012

Prudente uitruil tussen rendement en risico

Afgelopen week meldde DNB dat de gemiddelde dekkingsgraagd van de Nederlandse Pensioenfondsen in de afgelopen 2 maanden redelijk stabiel was gebleven. De dekkingsgraad is met name beïnvloed door enerzijds de stijging van de aandelenkoersen en anderzijds de daling van de lange rente.


Hoe kijken pensioenfondsen in deze omstandigheden aan tegen de ontwikkelingen op de financiële markten? Daarover een interessante publicatie van MN waarin zij hun beleggingsvisie geven:
De laatste maanden nemen de lidstaten van de Europese Unie ogenschijnlijk indrukwekkende maatregelen om de eurocrisis te bestrijden. Het betreft echter grotendeels symptoombestrijding. De oplossing van het werkelijke onderliggende schuldprobleem zal nog vele jaren behelzen. In sobere en risicovolle economische omstandigheden blijft een defensief en risicomitigerend beleggingsbeleid wenselijk.

Lees het volledige artikel >>

Geen opmerkingen: