woensdag 28 maart 2012

Wat ben ik blij dat ik een Actuaris ben

AG jaarcongres met Ali BTijdens het jaarcongres van het AG daagde Roel Wijmenga de aanwezige Actuarissen uit om uit hun comfort zone te komen. ´Diepgang is goed, overzicht is beter.´  Met die stelling probeerde Wijmenga duidelijk te maken dat voor een goede beheersing van de risico´s het noodzakelijk is dat je als professional ook de samenhang tussen de verschillende onderdelen goed in het oog houdt. ´The devil is no longer in the details.´ Dus Actuaris, pak je rol in risk management en sla de vleugels uit.

Dat het AG meteen de daad bij het woord voegde verrastte menigeen. Bood de zaal tijdens de presentaties nog een veilig heenkomen, met de binnenkomst van Ali B was daar niet langer sprake van. Maar het overdonderde zelfs Ali B dat hij binnen enkele minuten de volledige zaal aan het swingen en zingen had. Het refrein van Rosamunde schalde door de zaal, waarna men zich gevleid voelde door een eigenhandig geschreven rap van de hand van de meester:
Wat ben ik blij dat ik een Actuaris ben.Het officiële persbericht van het AG Jaarcongres 2012 : Financiële stabiliteit is hier te vinden.

Geen opmerkingen: