maandag 23 april 2012

Embedded Value Reviews


In de serie Uit de week van … volgen we Merijn Schut, Junior Consultant Risk Consulting & Software. Veel zien, ervaren en leren waren voor hem de drijfveren bij de keuze van een werkgever. Als werkstudent begonnen, trad hij begin 2010 in full-time dienst. Wat draagt deze young professional bij aan het succes van Towers Watson?
Vandaag rond ik een van de laatste Embedded Value reviews af. Dan zit de traditionele jaarwerkperiode er bijna op. Het is voor de tweede keer dat ik dit meemaak en dan merk je dat je in een jaar tijd gegroeid bent in je vak. Met de ervaring die ik heb opgedaan bij verschillende verzekeraars overzie ik de projecten beter en ben ik in staat controles naar eigen inzicht op te zetten. Die vrijheid krijg je gelukkig ook, in de wetenschap dat een senior consultent over je schouder meekijkt om de kwaliteit te borgen.

De waardebepaling van een organisatie is voor analisten nog altijd belangrijk. Wij beoordelen of de ontwikkeling van deze waarde in de tijd consistent en plausibel is. Een interessante exercitie omdat je vanuit verschillende invalshoeken en rekening houdend met allerlei dwarsverbanden hierover een uitspraak doet.Onderwerpen die daarbij aan bod komen zijn onder andere de ontwikkeling van de nieuwe productie, de variantie in sterfte, verval en kosten in combinatie met de aannames hierover en het rendement op beleggingen. Bovendien controleer je of de richtlijnen die de verzekeraar hanteert, juist zijn toegepast. Een niet te onderschatten facet, omdat de principes en richtlijnen garant staan voor discussie. En afhankelijk van de keus die wordt gemaakt kan de waardering tientallen miljoenen hoger of lager uitvallen. Best spannend dus.

Andere blogposts met Merijn Schut:
Maandag 11 april: Verantwoordelijkheid werkt motiverend -> Lees verder
Maandag 2 mei: Aan de slag met Risico -> Lees verder

Geen opmerkingen: