woensdag 23 mei 2012

DNB en evaluatie herstelplannen pensioenfondsen

Vandaag plaatste DNB dit bericht op haar website:

DNB heeft de afgelopen maanden de evaluaties van de herstelplannen van circa 300 pensioenfondsen beoordeeld; deze evaluaties, gebaseerd op de financiële positie van pensioenfondsen per ultimo 2011, zijn in februari 2012 bij DNB ingediend.

De resultaten van de beoordeling van de pensioenfonds evaluaties zijn vrijwel volledig in lijn met de eerder bekendgemaakte cijfers.

Concreet korten in cijfers
De beoordeling van de evaluatie van de herstelplannen bevestigt de voorgenomen maatregelen die fondsen hebben genomen en die in februari reeds zijn gecommuniceerd. Er is geen sprake van grote afwijkingen tussen de beoordeling en de ingediende evaluaties.


maandag 21 mei 2012

Lex Hoogduin over modernisering pensioenstelsel - MeJudice video

Het pensioenakkoord blijft een modernisering van het pensioenstelsel in de weg staan volgens Lex Hoogduin, hoogleraar monetaire economie UvA-DSF. In een modern stelsel bepalen de individuen zelf bij welke uitvoerder zij zich aansluiten en in welke mate zij zekerheid krijgen over het te verwachten pensioen. Dit heeft nogal wat consequenties voor de huidige pensioenfondsen en voor de deelnemers. De zogeheten solidariteit tussen de generaties gaat verdwijnen en de solidariteit tussen beroepsgroepen ook, dit laatste is meer een traditie uit het verleden, en gaat leiden naar een andere risicodeling. Maar wel een die elk individu zelf kan kiezen
.
 

maandag 14 mei 2012

Whitepaper AON: Tien topics voor pensioenfondsen


(Euro)landen die op de rand van faillissement verkeren en banken die omvallen. Meer dan honderd Nederlandse pensioenfondsen die de benodigde dekkingsgraad niet halen. Pensioenfondsbestuurders die kennistoetsen en vergaande verantwoording moeten afleggen. Consolidatie die in de laatste tien jaar leidde tot een halvering van het aantal pensioenfondsen.
De omgeving van pensioenfondsbestuurders is de afgelopen tijd drastisch veranderd. En hoewel Nederland internationaal gezien nog altijd een sterk en robuust pensioenstelsel heeft, zijn ook hier vaste waarden en zekerheden verdwenen. De kunst is om juist in deze onzekere tijden grip te houden op de situatie.

maandag 7 mei 2012

Landelijke Econometristen Dag

In de serie Uit de week van … volgen we Merijn Schut, Junior Consultant Risk Consulting & Software. Veel zien, ervaren en leren waren voor hem de drijfveren bij de keuze van een werkgever. Als werkstudent begonnen, trad hij begin 2010 in full-time dienst bij Towers Watson. Wat draagt deze young professional bij aan het succes van Towers Watson?

Net een bijeenkomst gehad over de resultaten van de landelijke econometristen dag. Ik ben vanuit Towers Watson inhoudelijk de trekker geweest. Insteek van ons verhaal was om in relatief korte tijd studenten gevoel te geven bij ons werk. Dit hebben we gedaan aan de hand van een case over replicerende portefeuilles.

donderdag 3 mei 2012

Nieuwe master Verzekeringskunde

In de financiële dienstverlening werken meer dan 50.000 mensen in loondienst bij verzekeraars, en sommige van die concerns scoren hoog op ranglijsten van aantrekkelijke werkgevers. Voor mensen met een financiële, juridische of bedrijfskundige achtergrond biedt de branche prima carrièremogelijkheden.

De inschrijving voor het studiejaar 2012/2013 van de tweejarige master Verzekeringskunde is geopend. De master, die aan de Universiteit van Amsterdam wordt aangeboden, is de enige opleiding Verzekeringskunde op academisch niveau in Nederland.

In de Master Verzekeringskunde van de Universiteit van Amsterdam, vindt men nu voor het eerst een opleiding waarin op academisch niveau de verzekeringskennis wordt verbreed en verdiept. Deze opleiding is grensverleggend door de integratie van de vakgebieden economie, actuariaat, rechten en bedrijfskunde, en de toepassing op verzekeringsvraagstukken. Men leert de kennisgebieden te combineren en integreren. Na deze opleiding kan de afgestudeerde putten uit een bredere vakkennis en een multidisciplinaire instelling, die heel goed toepasbaar is in de werkpraktijk.

woensdag 2 mei 2012

Aan de slag met risico

In de serie Uit de week van … volgen we Merijn Schut, Junior Consultant Risk Consulting & Software. Veel zien, ervaren en leren waren voor hem de drijfveren bij de keuze van een werkgever. Als werkstudent begonnen, trad hij begin 2010 in full-time dienst bij Towers Watson. Wat draagt deze young professional bij aan het succes van Towers Watson?
Mijn week ziet er afwisselend uit. Meestal zit ik 1 of 2 dagen bij een klant. Zo zit ik vandaag bij een verzekeraar om mee te werken aan een groot project. Vanuit Towers Watson ben ik hier gedetacheerd en werk samen met hun professionals aan de ontwikkeling van het economisch kapitaal model.

In eerste instantie heb ik mij, in het kader van QIS5, bezig gehouden met het kredietrisico dat een verzekeraar loopt op haar bezittingen. Dit risico valt uiteen in het zogenaamde tegenpartijrisico en spreadrisico. Binnen een werkgroep hebben we in kaart gebracht wat je nodig hebt aan data om inzicht en grip te krijgen op deze risico´s. Nadat we ook daadwerkelijk de beschikking kregen over deze data, is er gewerkt aan een model om de risico´s te berekenen. Parallel hieraan is een procesbeschrijving gemaakt om de kwaliteit en consistentie van de toekomstige berekeningen te borgen. 

Vandaag buigen we ons over de volatiliteit in rente. We proberen grip te krijgen op het risico dat een verzekeraar loopt als de markt in de toekomst meer rentevolatiliteit verwacht dan op dit moment. Dat heeft bijvoorbeeld consequenties voor de waardering van de opties die de organisatie schrijft.

De-Risking report 2012 PDF


Eerdere blogposts met Merijn Schut:
Maandag 11 april: Verantwoordelijkheid werkt motiverend -> Lees verder
Maandag 23 april: Embedded Value Reviews -> Lees verder

dinsdag 1 mei 2012

Actuariële starters

Vandaag wordt de starterseditie van de nieuwsbrief van Actuaris.info verzonden. Onder het motto: Juist nu er een storm door de financiële wereld raast, is het werken bij een bank/verzekeraar interessanter dan ooit!

In de nieuwsbrief presenteren SNS Reaal, PWC, Delta Lloyd, De Nederlandsche Bank, Ernst & Young, Nationale Nederlanden, Towers Watson en PGGM zich aan actuariële starters op de arbeidsmarkt. Ga voor alle verhalen naar de starterscorner op Actuaris.info.