donderdag 3 mei 2012

Nieuwe master Verzekeringskunde

In de financiële dienstverlening werken meer dan 50.000 mensen in loondienst bij verzekeraars, en sommige van die concerns scoren hoog op ranglijsten van aantrekkelijke werkgevers. Voor mensen met een financiële, juridische of bedrijfskundige achtergrond biedt de branche prima carrièremogelijkheden.

De inschrijving voor het studiejaar 2012/2013 van de tweejarige master Verzekeringskunde is geopend. De master, die aan de Universiteit van Amsterdam wordt aangeboden, is de enige opleiding Verzekeringskunde op academisch niveau in Nederland.

In de Master Verzekeringskunde van de Universiteit van Amsterdam, vindt men nu voor het eerst een opleiding waarin op academisch niveau de verzekeringskennis wordt verbreed en verdiept. Deze opleiding is grensverleggend door de integratie van de vakgebieden economie, actuariaat, rechten en bedrijfskunde, en de toepassing op verzekeringsvraagstukken. Men leert de kennisgebieden te combineren en integreren. Na deze opleiding kan de afgestudeerde putten uit een bredere vakkennis en een multidisciplinaire instelling, die heel goed toepasbaar is in de werkpraktijk. De master is geïnitieerd en wordt gesponsord door het Verbond. Gerenommeerde docenten uit de praktijk en wetenschap, voor het merendeel aangesloten bij het Amsterdam Centre for Insurance Studies (ACIS), wisselen elkaar af. Zij introduceren de studenten in de vakken economie, actuariaat, rechten en bedrijfskunde en dagen hen vooral uit deze kennisgebieden te combineren en toe te passen op verzekeringsvraagstukken.

In het tweede jaar van de opleiding kiest de student voor een van de drie specialisaties: Verzekeringen, Enterprise Risk Management of Financial Planning. De studie wordt afgesloten met een scriptie, waarna de student zich Master of Science (Msc) in de Verzekeringskunde mag noemen.

Eén of een paar vakken volgen In plaats van de tweejarige master kunnen studenten er ook voor kiezen om in zeven weken hun kennis op één specifiek onderdeel te verdiepen of verbreden. Denk aan Bedrijfskunde, Verzekeringseconomie, Verzekeringsrecht, Balans & Risicomanagement, Actuariaat en Enterprise Risk Management. Ze volgen dan één of meerdere vakken uit de opleiding en ontvangen voor elk vak een certificaat. Er zijn verschillende short tracks om uit te kiezen en studenten kunnen ook zelf hun vakkenpakket samenstellen.

Meer weten? Kijk dan op www.abs.uva.nl/vzk of neem contact op met het secretariaat van de opleiding via vzk@uva.nl of 020-5256132.
(Bron: Verbond van Verzekeraars/UVA)

Geen opmerkingen: