dinsdag 26 juni 2012

Uit de week van... Harm Blaak - Towers Watson (2)

In de serie Uit de week van … volgen we Harm Blaak, consultant in hart en nieren. Samen met Paul den Hartog is hij verantwoordelijk voor de service line Risk Consulting & Software van Towers Watson. Die taak bindt hem overigens niet aan het bureau. Minimaal 3 dagen per week werkt hij aan projecten bij de klant.

Werken in een internationale omgeving, geeft een dimensie aan deze baan die ik niet had verwacht. Nog steeds verbaas ik mij regelmatig over de hoeveelheid expertise die binnen het bedrijf aanwezig is. Door daar gebruik van te maken zijn we in staat om ook op de Nederlandse markt een voortrekkersrol te vervullen en de ontwikkelingen een stap voor te blijven.

donderdag 14 juni 2012

Uit de week van ... Harm Blaak - Towers Watson

In de serie Uit de week van volgen we Harm Blaak, consultant in hart en nieren. Samen met Paul den Hartog is hij verantwoordelijk voor de service line Risk Consulting & Software van Towers Watson. Die taak bindt hem overigens niet aan het bureau. Minimaal 3 dagen per week werkt hij aan projecten voor de klant.

´Vanmiddag gaan we naar een verzekeraar. Bijpraten over de marktontwikkelingen. Zij vinden het prettig om onze dienstverlening in een breder perspectief te plaatsen. Wij van onze kant denken op deze manier beter invulling te kunnen geven aan de samenwerking. Onze adviezen reiken nl.verder dan het opleveren van productspecificaties of een winstgevendheisanalyse. Dat zijn slechts producten die wij inzetten om de klant te helpen in de realisatie van haar strategische doelstellingen, op de korte of lange termijn.´

De nieuwe Interventiewet


De inwerkingtreding van de Wet bijzondere maatregelen financiële ondernemingen (de Interventiewet) is een belangrijke mijlpaal voor Nederland. De Interventiewet geeft DNB en de minister van Financiën nieuwe bevoegdheden om tijdig in te grijpen bij een financiële onderneming in problemen.

dinsdag 12 juni 2012

Het Pensioen van de toekomst

De tijd dat we veertig jaar bij dezelfde organisatie werken, is voorbij. Onze pensioenen zijn daar echter wel op gebaseerd. En volgens dat principe bouwt iedereen zijn oudedagsvoorziening op dezelfde manier op; veel ruimte voor individuele wensen is er niet. Dat is niet meer van deze tijd. Het is daarom hoog tijd voor een nieuw pensioenstelsel. Maar hoe moet dat eruit zien?

Het verouderde collectieve stelsel heeft één enorm voordeel: werknemers hoeven weinig te beslissen. Een nieuw individueler stelsel waarbij werknemers allerlei keuzes hebben zodat hun oudedagsvoorziening beter aansluit op hun behoeften, heeft consequenties. Het betekent vooral dat we rekening moeten houden met menselijk keuzegedrag.