donderdag 14 juni 2012

De nieuwe Interventiewet


De inwerkingtreding van de Wet bijzondere maatregelen financiële ondernemingen (de Interventiewet) is een belangrijke mijlpaal voor Nederland. De Interventiewet geeft DNB en de minister van Financiën nieuwe bevoegdheden om tijdig in te grijpen bij een financiële onderneming in problemen.Nieuwe bevoegdheden voor DNB en de minister van FinanciënDe Interventiewet voorziet in een aantal nieuwe bevoegdheden voor DNB, die mogen worden gebruikt nadat de rechter heeft ingestemd met het oordeel van DNB dat aan het criterium voor ingrijpen is voldaan. Dit criterium luidt dat er sprake dient te zijn van a) tekenen van een gevaarlijke ontwikkeling met betrekking tot het eigen vermogen, de liquiditeit, solvabiliteit of technische voorzieningen van een bank of verzekeraar en b) dat redelijkerwijs is te voorzien dat deze ontwikkeling niet voldoende of niet tijdig ten goede zal keren.

Ga naar de website van DNB voor het volledige artikel en een beschrijving van de gewijzigde bevoegdheden:
http://www.dnb.nl/nieuws/nieuwsoverzicht-en-archief/dnbulletin-2012/dnb274196.jsp

Geen opmerkingen: