dinsdag 26 juni 2012

Uit de week van... Harm Blaak - Towers Watson (2)

In de serie Uit de week van … volgen we Harm Blaak, consultant in hart en nieren. Samen met Paul den Hartog is hij verantwoordelijk voor de service line Risk Consulting & Software van Towers Watson. Die taak bindt hem overigens niet aan het bureau. Minimaal 3 dagen per week werkt hij aan projecten bij de klant.

Werken in een internationale omgeving, geeft een dimensie aan deze baan die ik niet had verwacht. Nog steeds verbaas ik mij regelmatig over de hoeveelheid expertise die binnen het bedrijf aanwezig is. Door daar gebruik van te maken zijn we in staat om ook op de Nederlandse markt een voortrekkersrol te vervullen en de ontwikkelingen een stap voor te blijven.Share knowledge, share excellence
Samenwerking over de grenzen heen moet wel georganiseerd worden. Daar ga ik mij vandaag weer hard voor maken in het managementteam van EMEA (Europe, the Middle East and Africa) waar ik deel vanuit maak. Vanuit Nederland willen we graag een Europese Resourcing functie opzetten zodat het nog makkelijker wordt voor professionals om over de grenzen heen ervaring op te doen. 

Dagelijks merk ik de postitieve invloed hiervan. In Amstelveen werken nu bijvoorbeeld 8 professionals uit Engeland, Amerika, Oost Europa en Spanje en zitten er Nederlanders in Engeland, Zweden, België en Ierland. Het fysiek over de grens heen stappen is de beste garantie voor onze organisatie dat kennis met elkaar gedeeld wordt. Die kruisbestuiving maakt alle partijen sterker. Gelukkig werken we binnen Towers Watson met één P&L voor EMEA zodat dat ook geen belemmering vormt. Daarmee is werken in het buitenland niet langer een bonus, maar een bewuste investering in iemands persoonlijke ontwikkeling en netwerk.

Talent & Reward
Maar ook in Nederland sturen we op samenwerking tussen de verschillende lines of buisness. Een mooi voorbeeld daarvan is de Risk Culture Survey die wij aan het opzetten zijn met de collega´s van Talent & Reward. Zij hebben veel expertise met het opzetten en uitwerken van onderzoeken. Wij van onze kant denken met een dergelijk initiatief onze klanten een instrument in handen te geven waarmee ze hun organisatie kunnen benchmarken en beter in staat zijn verbeterpunten te benoemen. Zo zijn er talloze voorbeelden te bedenken die aangeven dat kruisbestuiving binnen Towers Watson geen wassen neus is. Je moet de mensen alleen wel stimuleren en de ruimte geven om dit te realiseren. Dat ga ik vandaag dan ook met veel enthousiasme doen binnen het MT van EMEA.

Geen opmerkingen: