donderdag 14 juni 2012

Uit de week van ... Harm Blaak - Towers Watson

In de serie Uit de week van volgen we Harm Blaak, consultant in hart en nieren. Samen met Paul den Hartog is hij verantwoordelijk voor de service line Risk Consulting & Software van Towers Watson. Die taak bindt hem overigens niet aan het bureau. Minimaal 3 dagen per week werkt hij aan projecten voor de klant.

´Vanmiddag gaan we naar een verzekeraar. Bijpraten over de marktontwikkelingen. Zij vinden het prettig om onze dienstverlening in een breder perspectief te plaatsen. Wij van onze kant denken op deze manier beter invulling te kunnen geven aan de samenwerking. Onze adviezen reiken nl.verder dan het opleveren van productspecificaties of een winstgevendheisanalyse. Dat zijn slechts producten die wij inzetten om de klant te helpen in de realisatie van haar strategische doelstellingen, op de korte of lange termijn.´


Leven
´Kijkend naar de verzekeringsmarkt zijn er een aantal zaken die mij opvallen. Zo is de levenmarkt is nog steeds in shock. De crisis, woekerpolisaffaire en het ingrijpen van politiek en toezichthouders hebben een verlammende werking op de branche. Kostenreductie moet zorgen voor een betere basis voor de toekomst. Maar hoe die toekomst er dan uit moet komen te zien is onduidelijk. Velen concentreren zich op pensioenen in de wetenschap  dat men de markt voor vermogensvorming definitief kwijt is geraakt aan de banken. Een conclusie die mij wat te kort door de bocht is. Juist een verzekeraar zou lange termijn beleggingsrendement met garanties moeten kunnen bieden. Er moet dan wel met de klant gezocht worden naar de gewenste vormen van garantie. En met enige creativiteit kunnen daarvoor hele betaalbare oplossingen voor worden gevonden.´

Schade
´Het schadebedrijf is relatief belangrijker geworden voor verzekeraars. Qua dynamiek ook een hele interessante branche. Je treft hier minder de gebaande paden aan. Met de instrumenten die wij in huis hebben rondom Market Intelligence kun je ook ongelofelijk veel kanten uit. Zo blijkt dat mensen die om 9 uur de verzekeraar bellen om een polis af te sluiten, beduidend minder risico met zich mee brengen dan klanten die om 5 uur bellen. Het is maar een voorbeeld om aan te geven dat verzekeraars in hun risicodifferentiatie nog oneindig veel mogelijkheden hebben. Combineer je het boven water halen van die informatie met het inzetten van affinity groups voor je productontwikkeling en de nieuwste technologische hulpmiddelen, dan kun je mooie resultaten behalen. Laat bijvoorbeeld Harley Davidson rijders hun eigen product ontwikkelen, dan kun je vervolgens op basis van een goede Market Intelligence, dit winstgevend in de markt zetten. Op die manier kan het productaanbod succesvol, vraaggedreven in de markt worden gezet.´

- Wordt vervolgd -

Geen opmerkingen: