maandag 23 juli 2012

Uit de week van ... Linda Kleynscheldt deel 2

In de serie Uit de week van volgen we Linda Kleynscheldt, sinds kort consultant Risk Consulting & Software. Ze maakte vorig jaar de overstap van Retirement Solutions naar RCS.. ´There is so much more to it´ motiveert deze ondernemende Zuid-Afrikaanse haar stap.

Een van mijn leukste opdrachten is de ondersteuning van een verzekeraar op het terrein van actuariaat en riskmanagement. Samen met 2 collega´s geven we invulling aan deze functie. Vandaag buigen we ons over de parallel run.

Parallel Run
Alle Nederlandse verzekeraars die onder de Solvency II richtlijn vallen, zijn verplicht om over het boekjaar 2011 een aantal staten conform Solvency II in te dienen. Dit dwingt ons tot voorbereiding en geeft DNB de gelegenheid om tijdig aan te dringen op maatregelen. In tegenstelling tot de kwantitatieve impact studies (QIS), die meer gericht waren op het berekenen van de vereiste solvabiliteit, is de Parallel Run meer gericht op de voorbereiding van het nieuwe rapportagekader.

De deadline voor het opleveren van de Parallel Run nadert. Eind augustus moet alles klaar zijn. Af en toe lopen we nog tegen knelpunten aan die we zo pragmatisch mogelijk proberen op te lossen. Het is zaak om de modellen niet te complex te maken, zodat het voor een ieder binnen de organisatie mogelijk blijft het overzicht te behouden.

IFRS 4 fase2
Naast Solvency II moeten we er ook voor zorgen dat binnen deze organisatie nog een grote verandering succesvol wordt geïmplementeerd: IFRS 4 fase 2. Vanuit de parallellen die er zijn, proberen we dit zo veel mogelijk tegelijkertijd te doen in het aanpassen van de processen en de systemen.

Binnen Towers Watson ben ik de Nederlandse expert binnen een internationale werkgroepop het terrein van IFRS 4. Vanuit de kennis die ik verzamel en deel met mijn collega´s zijn we in staat om op deze trajecten belangrijke efficiency slagen te realiseren. Dat geeft een goed gevoel want het maakt je toegevoegde waarde als consultant heel tastbaar.

dinsdag 17 juli 2012

Actuaris van het Jaar Prijs 2012

Op de Dag van de Actuaris, wordt ook de prijs Actuaris van het jaar 2012 uitgereikt.

Voor de jaarlijkse toekenning van de Actuaris van het Jaar Prijs komen die professionals in aanmerking die een bijzondere bijdrage, met substantiële en aantoonbare maatschappelijke relevantie, hebben geleverd aan de ontwikkeling en/of toepassing van het actuariaat of het financieel riskmanagement.

Anno Bousema 'Je moet hierbij denken aan vakgenoten die een zichtbare bijdrage hebben geleverd aan de pensioendiscussie of nieuwe inzichten hebben gecreëerd rondom de betaalbaarheid van de zorg. De Johan de Witt prijs van het AG legt de focus op de wetenschappelijke en inhoudelijke ontwikkeling van het vakgebied. Met de Actuaris van het Jaar Prijs willen we ons vooral concentreren op de zichtbaarheid en relevantie van de actuariële professional in de maatschappij', aldus jurylid Anno Bousema.

'Voor de Actuaris van het Jaar Prijs kan iedereen die op één of andere wijze actief is in het actuariële vakgebied worden voorgedragen, zoals Actuarissen, Actuarieel analisten of Financial riskmanagers etc. Kent u iemand die in aanmerking komt voor deze prijs, laat het ons dan weten', vervolgt Anno. 'Ik denk dat het een unieke kans is om op deze manier de beroepsgroep het podium te geven en één van uw vakgenoten de waardering te geven die hem of haar toekomt.' Nomineren

De voordracht kan via onderstaand webformulier worden ingediend. De jury staat onder voorzitterschap van Ronald Latenstein, Voorzitter Raad van Bestuur SNS Reaal en het Verbond van Verzekeraars.

>> Draag iemand voor als Actuaris van het Jaar

maandag 16 juli 2012

Actuarisdag 2012

Op 2 oktober wordt de eerste Actuarisdag georganiseerd. Een dag die in het teken staat van kennisoverdracht, sparren met vakgenoten, netwerken en de uitreiking van de Actuaris van het Jaar Prijs. Een dag die tevens tot doel heeft de zichtbaarheid van het actuariele beroep en het vakgebied te vergroten.

Reinier Roosen 'Nederland kent onder andere een Controllersdag, Compliancedag en Juristendag. Beroepsgroepen die trots zijn op hun rol in de maatschappij en daar graag mee op de voorgrond treden. Hoogste tijd dus voor een Actuarisdag', aldus Reinier Roosen van FTE Actuarieel. 'Juist rondom vraagstukken die hoog op de politieke agenda staan, zoals de financiële stabiliteit, de houdbaarheid van het pensioenstelsel en de toekomst van de zorg, spelen actuariële en riskprofessionals een belangrijke rol. Daar mag best meer aandacht voor zijn. Reden voor ons om het initiatief te nemen voor de Actuarisdag.'

Workshops en lezingen
'Het thema voor 2012 is Riskmanagement. In de ochtend staan twee workshop-rondes op het programma. Daarbij kan gekozen worden uit verschillende onderwerpen zoals Solvency II, het Pensioenakkoord, Afstempelen gaat zo maar niet, Pensioenbewustzijn, of Valkuilen in communicatie voor actuariële en riskprofessionals.'

Stoelen''s-Middags staan twee topsprekers op de agenda. George Möller (oud lid RvB Euronext en Robeco Groep en thans voorzitter Raad van Toezicht AFM) en Roger Laeven (Hoogleraar Verzekeringseconomie aan de UvA). Beiden geven op aansprekende wijze vanuit hun eigen perspectief, hun visie op het thema Riskmanagement.'
N.B. Het programma is aangemeld voor het PE-programma van het Actuarieel Instituut.

Verkiezing
'De middag wordt na de lunch begonnen met de verkiezing van de Actuaris van het Jaar Prijs waarmee nogmaals de maatschappelijke rol van de actuaris/riskmanager wordt benadrukt, vervolgt Reinier. Uiteraard is er ook voldoende ruimte om met elkaar bij te praten en nieuwe contacten op te doen. We hopen daarmee een dag te organiseren waarbij inhoud en plezier in de juiste mix in elkaar overlopen, en hiermee een jaarlijks event neer te zetten.'

>> Hier kun je je aanmelden voor de Actuarisdag

logo FTEFTE Actuarieel, initiatiefnemer van de Actuarisdag, is onderdeel van de FTE Groep.

FTE is sinds 2006 actief op de pensioen en levenmarkt. Met zo'n 60 ervaren pensioen, actuariele en conversiespecialisten worden opdrachten uitgevoerd op het gebied van administratie, rapportage, implementatie, datakwaliteit en conversies.   

maandag 9 juli 2012

Uit de week van ... Linda Kleynscheldt - Towers Watson

In de serie Uit de week van … volgen we Linda Kleynscheldt, sinds kort consultant Risk Consulting & Software bij Towers Watson. Ze maakte vorig jaar de overstap van Retirement Solutions naar RCS. ´There is so much more to it´ motiveert deze ondernemende Zuid-Afrikaanse haar stap.

Het regent en het is koud. En dat terwijl het al zomer is. Op dit soort dagen wil ik nog weleens aan mijn geboorteland Zuid-Afrika denken. Maar tijd voor heimwee is er niet want de telefoon gaat: mijn collega uit Duitsland. Ik had haar wat vragen gesteld naar aanleiding van een onderzoek dat ik uitvoer naar de implementatie van ORSA in de verschillende Europese landen. Daarom werk ik al jaren met veel plezier in Nederland. In tegenstelling tot Zuid-Afrika is Nederland namelijk sterk internationaal georiënteerd. Nederlanders staan open voor andere culturen. Dat geldt ook voor Towers Watson. Ons team in Amstelveen telt bijvoorbeeld 6 verschillende nationaliteiten en ook binnen het internationale netwerk van het bedrijf zoeken we intensief de samenwerking.

Stereotypen
Zoals gezegd doe ik een onderzoek naar de implementatie van ORSA. Insteek daarbij is om van elkaars ervaringen te leren en inzichten te verkrijgen uit andere landen. Bij het onderzoek loop ik tegen de stereotype verschillen tussen de landen aan. In Duitsland bijvoorbeeld worden de regels strikt gevolgd. Verzekeraars hebben alles tot in de puntjes op orde. Maar zij staan bijvoorbeeld niet stil bij de vraag of het doel dat de toezichthouder had bij de invoering van Solvency II nu ook echt wordt bereikt. Dit staat in schril contrast tot de zuidelijke landen waar implementatie op een “organische” soms rommelige manier plaatsvindt. De intenties zijn wel goed (we handelen in de geest van…) maar weinig is vastgelegd. 

Bedrijfsfilosofie
Nederlandse verzekeraars liggen goed op schema. Met betrekking tot de kwantitatieve eisen (Pijler1) heeft men de zaken goed voor elkaar. Pijler 2, waarin kwalitatieve eisen aan governance en de organisatie worden gesteld, zijn echter lastiger te implementeren. Persoonlijk denk ik dan ook dat hier voor de Nederlandse verzekeraars de grootste uitdaging komt te liggen. Hoe breng je alle afzonderlijke onderdelen bij elkaar? Hoe laat je Solvency II evolueren van “checklist” tot bedrijfsfilosofie.

Solvency II verandert de branche en ik vind het geweldig dat ik vanuit TowersWatson een bijdrage kan leveren aan die belangrijke ontwikkeling.

donderdag 5 juli 2012

Riskcarriere over de rol van actuarissen in risk management

In de nieuwsbrief van Riskcarriere.nl aandacht voor de rol van actuarissen in risk management.
http://www.carrierenieuwsbrieven.nl/nieuwsbrief_riskcarriere_juli2012.htm

In een interview met John Borst, Manager Actuariaat bij Legal & General, stelt hij:
Voor goed risicomanagement heb je een Actuaris nodig.
Beperkten we ons in het verleden tot het berekenen van de embedded value, nu verdiepen we ons tevens in de drivers achter de waardeverandering zoals bijvoorbeeld het renterisico of het ALM-beleid. Door de risico´s te kwantificeren en te modelleren zijn we bovendien in staat vooruit te kijken en de vertaalslag te maken naar de financiële consequenties voor de organisatie. Daarmee zijn we een waardevolle adviseur geworden van het management.


Ook leuk om te lezen: Actuaris heeft volgens weekblad Elsevier de ideale baan, lees het artikel via de site van AG-AI