maandag 16 juli 2012

Actuarisdag 2012

Op 2 oktober wordt de eerste Actuarisdag georganiseerd. Een dag die in het teken staat van kennisoverdracht, sparren met vakgenoten, netwerken en de uitreiking van de Actuaris van het Jaar Prijs. Een dag die tevens tot doel heeft de zichtbaarheid van het actuariele beroep en het vakgebied te vergroten.

Reinier Roosen 'Nederland kent onder andere een Controllersdag, Compliancedag en Juristendag. Beroepsgroepen die trots zijn op hun rol in de maatschappij en daar graag mee op de voorgrond treden. Hoogste tijd dus voor een Actuarisdag', aldus Reinier Roosen van FTE Actuarieel. 'Juist rondom vraagstukken die hoog op de politieke agenda staan, zoals de financiële stabiliteit, de houdbaarheid van het pensioenstelsel en de toekomst van de zorg, spelen actuariële en riskprofessionals een belangrijke rol. Daar mag best meer aandacht voor zijn. Reden voor ons om het initiatief te nemen voor de Actuarisdag.'

Workshops en lezingen
'Het thema voor 2012 is Riskmanagement. In de ochtend staan twee workshop-rondes op het programma. Daarbij kan gekozen worden uit verschillende onderwerpen zoals Solvency II, het Pensioenakkoord, Afstempelen gaat zo maar niet, Pensioenbewustzijn, of Valkuilen in communicatie voor actuariële en riskprofessionals.'

Stoelen''s-Middags staan twee topsprekers op de agenda. George Möller (oud lid RvB Euronext en Robeco Groep en thans voorzitter Raad van Toezicht AFM) en Roger Laeven (Hoogleraar Verzekeringseconomie aan de UvA). Beiden geven op aansprekende wijze vanuit hun eigen perspectief, hun visie op het thema Riskmanagement.'
N.B. Het programma is aangemeld voor het PE-programma van het Actuarieel Instituut.

Verkiezing
'De middag wordt na de lunch begonnen met de verkiezing van de Actuaris van het Jaar Prijs waarmee nogmaals de maatschappelijke rol van de actuaris/riskmanager wordt benadrukt, vervolgt Reinier. Uiteraard is er ook voldoende ruimte om met elkaar bij te praten en nieuwe contacten op te doen. We hopen daarmee een dag te organiseren waarbij inhoud en plezier in de juiste mix in elkaar overlopen, en hiermee een jaarlijks event neer te zetten.'

>> Hier kun je je aanmelden voor de Actuarisdag

logo FTEFTE Actuarieel, initiatiefnemer van de Actuarisdag, is onderdeel van de FTE Groep.

FTE is sinds 2006 actief op de pensioen en levenmarkt. Met zo'n 60 ervaren pensioen, actuariele en conversiespecialisten worden opdrachten uitgevoerd op het gebied van administratie, rapportage, implementatie, datakwaliteit en conversies.   

Geen opmerkingen: