maandag 9 juli 2012

Uit de week van ... Linda Kleynscheldt - Towers Watson

In de serie Uit de week van … volgen we Linda Kleynscheldt, sinds kort consultant Risk Consulting & Software bij Towers Watson. Ze maakte vorig jaar de overstap van Retirement Solutions naar RCS. ´There is so much more to it´ motiveert deze ondernemende Zuid-Afrikaanse haar stap.

Het regent en het is koud. En dat terwijl het al zomer is. Op dit soort dagen wil ik nog weleens aan mijn geboorteland Zuid-Afrika denken. Maar tijd voor heimwee is er niet want de telefoon gaat: mijn collega uit Duitsland. Ik had haar wat vragen gesteld naar aanleiding van een onderzoek dat ik uitvoer naar de implementatie van ORSA in de verschillende Europese landen. Daarom werk ik al jaren met veel plezier in Nederland. In tegenstelling tot Zuid-Afrika is Nederland namelijk sterk internationaal georiënteerd. Nederlanders staan open voor andere culturen. Dat geldt ook voor Towers Watson. Ons team in Amstelveen telt bijvoorbeeld 6 verschillende nationaliteiten en ook binnen het internationale netwerk van het bedrijf zoeken we intensief de samenwerking.

Stereotypen
Zoals gezegd doe ik een onderzoek naar de implementatie van ORSA. Insteek daarbij is om van elkaars ervaringen te leren en inzichten te verkrijgen uit andere landen. Bij het onderzoek loop ik tegen de stereotype verschillen tussen de landen aan. In Duitsland bijvoorbeeld worden de regels strikt gevolgd. Verzekeraars hebben alles tot in de puntjes op orde. Maar zij staan bijvoorbeeld niet stil bij de vraag of het doel dat de toezichthouder had bij de invoering van Solvency II nu ook echt wordt bereikt. Dit staat in schril contrast tot de zuidelijke landen waar implementatie op een “organische” soms rommelige manier plaatsvindt. De intenties zijn wel goed (we handelen in de geest van…) maar weinig is vastgelegd. 

Bedrijfsfilosofie
Nederlandse verzekeraars liggen goed op schema. Met betrekking tot de kwantitatieve eisen (Pijler1) heeft men de zaken goed voor elkaar. Pijler 2, waarin kwalitatieve eisen aan governance en de organisatie worden gesteld, zijn echter lastiger te implementeren. Persoonlijk denk ik dan ook dat hier voor de Nederlandse verzekeraars de grootste uitdaging komt te liggen. Hoe breng je alle afzonderlijke onderdelen bij elkaar? Hoe laat je Solvency II evolueren van “checklist” tot bedrijfsfilosofie.

Solvency II verandert de branche en ik vind het geweldig dat ik vanuit TowersWatson een bijdrage kan leveren aan die belangrijke ontwikkeling.

Geen opmerkingen: