woensdag 19 september 2012

Genomineerden Actuaris van het jaar 2012Op 2 oktober wordt de eerste Actuarisdag georganiseerd. Een dag die in het teken staat van kennisoverdracht, sparren met vakgenoten, netwerken en de uitreiking van de Actuaris van het Jaar Prijs.

De jury onder voorzitterschap van Ronald Latenstein, Voorzitter Raad van Bestuur SNS Reaal en het Verbond van Verzekeraars heeft uit de inzendingen twee kandidaten genomineerd. Hier leest u hun motivatie:
Jan Tamerus
Master Actuaris bij PGGM, lid van de WRR en het Pensioenbestuur van de Stichting van de Arbeid

In 2011 promoveerde Jan Tamerus met zijn proefschrift 'Defined Ambition’ over de ambivalente ambities in ons Pensioenstelsel. Defined Ambition is een middenweg tussen DB en DC. In plaats van een gegarandeerde uitkomst, gaat DA uit van een maximale inspanning van een pensioenfonds om het toegezegde pensioen te behalen. Het gaat echter niet voorbij aan de bedreigingen, die ons huidige DB systeem kent. Defined Ambition past binnen diverse nieuwe uitdagingen van pensioen in de komende jaren als API en IFRS of Basel wetgeving.
Zijn proefschrift is op allerlei relevante en strategische plaatsen terecht gekomen en heeft een wezenlijke bijdrage gehad op het maatschappelijke debat en bij de beraadslaging en de beleidsvorming van de maatschappelijke partners.
Dit model kan het antwoord zijn op de huidige manier waarop het beleid wordt gevoerd. De dekkingsgraad is minder zwaarwegend en het dreigende generatieconflict wordt minder groot.
Door een nieuw model en visie plaatst het de actuaris weer in de strategische beleidsbepalende rol waar die thuishoort.


 
____________________________________

 Rajish Sagoenie                                  Partner at Milliman
Rajish Sagoenie vervult al 3 jaar het voorzitterschap van het Actuarieel Genootschap en Actuarieel Instituut met veel energie en enthousiasme. Onder zijn voorzitterschap is het adagium ‘zichtbaarheid door kwaliteit’ vertaalt in beleid, gericht op de herkenbaarheid en zichtbaarheid van de actuarieel professional, die wezenlijke bijdragen levert aan maatschappelijke onderwerpen als vergrijzing, de toekomst van ons pensioenstelsel, financieel riskmanagement en financiële stabiliteit). Hij levert hiermee een wezenlijke bijdrage aan de versterking van de maatschappelijke positie van het AG en de actuaris.
Heeft in zijn rol als voorzitter van het AG&AI de actuaris zowel nationaal als internationaal op de kaart d.m.v. zijn vele spreekbeurten, interviews, krantenartikelen en contacten met stakeholders zoals ministeries, het Verbond van Verzekeraars, de Pensioenkoepel, DNB en CBS, en is daarmee het uithangbord van de beroepsgroep.
Binnen de wereldfederatie van actuariële verenigingen (IAA) speelt Nederland, mede door de rol die Rajish Sagoenie speelt, een belangrijke rol.

Inschrijven voor de Actuarisdag is nu mogelijk via: www.actuarisvanhetjaar.nl  

Geen opmerkingen: