dinsdag 23 oktober 2012

Cijfers moet je niet geloven


Presentatie George Möller ter gelegenheid van de dag van de actuaris 2012
Hoewel de economie staat of valt met modellen, waarschuwt Möller zijn publiek door te stellen dat je cijfers niet moet geloven. 'Modellen werken niet, omdat ze van rationeel handelen van de mens uitgaan, de homo economicus. Maar in de crises van 1997 en 2008 is gebleken dat de mens een homo panicus is. Als het fout gaat, hollen mensen alle kanten op. Modellen houden geen rekening met een bankrun. Je kunt via een tegengestelde positie risico's proberen af te dekken, bijvoorbeeld door de aankoop van een aandeel af te dekken met die van een put-optie. Maar in werkelijkheid stapelen de risico's zich op.'

woensdag 17 oktober 2012

Christiaan Huygens wetenschapsprijs 2012

Winnaar 2011: dr. Frank L. Koppens
Op donderdag 1 november a.s. zal in de Oude Kerk van Voorburg de Christiaan Huygens wetenschapsprijs 2012 voor de vakgebieden econometrie en actuariaat worden uitgereikt. De prijs, een geldbedrag van € 10.000, een oorkonde en een bronzen beeld, zullen worden uitgereikt aan de promoventus die de meest vernieuwende en maatschappelijke relevantie resultaten heeft geboekt binnen de econometrie of het actuariaat in de afgelopen 4 jaar bij één van de Nederlandse universiteiten of onderzoeksscholen.

De prijsuitreiking vindt plaats in de Oude Kerk in Voorburg. De prijs wordt uitgereikt door de staatssecretaris van OCW. De uitreikingsceremonie start om 14:45 uur en duurt tot 16:50 uur, afgesloten met het traditionele aperitief.

In 2012 staan voor de Christiaan Huygens Wetenschapsprijs de wetenschapsgebieden econometrie en actuariaat centraal. De KNAW heeft de faculteiten en onderzoekscholen van de Nederlandse universiteiten uitgenodigd dissertaties voor te dragen die in de voorafgaande vier volle kalenderjaren aan de betreffende universiteit in dit wetenschapsgebied zijn verdedigd.

Het programma van de uitreiking ziet er alsvolgt uit:

14:15 Ontvangst genodigden
14:45 Welkomstwoord door drs. D.A. Benschop, vz. Christiaan Huygensprijs
15:00 Referaat door prof. dr. K. Knot, president van De Nederlandsche Bank
15:20 Muzikaal intermezzo door laureaten van het Prinses Christina Concours
15:40 Inleiding door prof. dr. A. Pelsser, hoogleraar Actuariële wetenschappen
aan de Universiteit Maastricht en oud winnaar Ch.Huygensprijs (1999)
gevolgd door een gesprek met de vier genomineerden
16:20 Laudatio door prof. dr. P. Rietveld, vz. jury Christiaan Huygensprijs 2012
16:30 Prijsuitreiking door drs. H. Zijlstra, staatssecretaris van OCW
16:40 Dankwoord door de prijswinnaar
16:50 Sluiting en aperitief

Jury Christiaan Huygensprijs 2012
De jury van de Christiaan Huygenspijs 2012 is samengesteld door de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) en bestaat uit:
- prof. dr. P. Rietveld (vz)
- prof. dr. J.F. Kiviet
- prof. dr. Ph.H.B.F. Franses

Sponsor 2012: Nationale Nederlanden
De hoofdsponsor van het evenement in 2012 is Nationale Nederlanden. Naast Nationale Nederlanden maken De Nederlandsche Bank, IBM, European Space Agency en Shell het werk van de Stichting Christiaan Huygensprijs mede mogelijk.

Aanmelden
Aanmelden kan via: aanmelden@christiaanhuygensprijs.nl.

dinsdag 9 oktober 2012

Inzicht in uitvoeringskosten en vermogensbeheerkosten van Nederlandse PensioenfondsenDe uitvoerings- en vermogensbeheerkosten van Nederlandse pensioenfondsen beïnvloeden de pensioenen die de deelnemers zullen ontvangen, volgens een nieuw rapport van LCP (Lane, Clark & Peacock) Netherlands.

Het rapport laat zien dat de totale kosten van de 219 onderzochte pensioenfondsen gelijk zijn aan € 5 à € 6 miljard per jaar. Dit komt neer op 20% van de totaal verschuldigde jaarlijkse werkgevers- en werknemersbijdragen.

vrijdag 5 oktober 2012

Ron Hersmis benoemd tot practice leader actuarial consultancy bij COR&FJA Benelux


Persbericht, Utrecht, 3 oktober 2012 – COR&FJA breidt haar actuariële consultancy-tak uit naar de Benelux. Hierdoor kunnen verzekeraars, pensioenfondsen en banken ook in deze regio profiteren van het internationale netwerk en de ervaring van COR&FJA op het gebied van actuariële consultancy. Actuariële beslissingen hebben een significante invloed op de concurrentiepositie van verzekeringsmaatschappijen en pensioenfondsen. Het succes van een nieuw product in deze branches valt of staat immers met actuariële en financiële wiskundige berekeningen. De combinatie van actuariële kennis, technische consulting en softwareproducten maakt de dienstverlening van COR&FJA in de Benelux uniek.

De actuariële consultants van COR&FJA adviseren en ondersteunen bij alle fasen van de productontwikkeling, financiële modellering en actuariële berekeningen. Grondige analyse en technische know-how leveren een belangrijke bijdrage aan succesvolle financiële producten en diensten. Dit houdt in dat COR&FJA niet alleen actuariële vraagstukken behandelt, maar ook de klant begeleidt in het aanpassen en inrichten van softwareoplossingen. De dienstverlening richt zich met name op actuariële rapportages en de implementatie van Solvency II en ORSA. Ron Hersmis (53), organisator van het eerste Europese congres voor actuarissen en voorheen zelfstandig actuaris, is aangesteld om de Benelux-tak op te zetten en te gaan leiden.

Ron Hersmis over de uitbreiding naar de Benelux: “De actuariële consultancy-tak van COR&FJA Benelux kan rekenen op een internationaal netwerk aan kennis en kan  tegelijkertijd lokaal opereren en dienstverlening toespitsen op lokale wet- en regelgeving, zoals het solvabiliteitstoezicht vanuit Brussel. Wij bieden een unieke combinatie van actuariële kennis, kennis van softwareontwikkeling en software-implementatie. In tijden waarin pensioenfondsen en financiële risico’s dagelijks het nieuws bepalen kan deze aanpak het verschil maken. Het is aan mij de taak het klantportfolio uit te breiden en talentvolle actuarissen aan te trekken om zo de Benelux-tak tot een succes te maken.”

 
Over COR&FJA

De COR&FJA Group is één van de grootste software en consultancy firma’s voor de Europese financiële dienstverleningsmarkt. Het bedrijf richt zich op banken, verzekeringsmaatschappijen en pensioenaanbieders en biedt standaard softwareproducten, consultancy diensten en ASP-oplossingen. De COR&FJA Group heeft 1.150 medewerkers en kantoren in Leinfelden-Echterdingen (hoofdkantoor), München, Aken, Dusseldorf, Frankfurt, Hamburg, Kiel, Keulen en St. Georgen. Het bedrijf heeft werkmaatschappijen in Denemarken, Oostenrijk, Zwitserland, Slovenië, Slowakije, Polen, Tsjechië, Portugal, Spanje, Verenigde Staten en Nederland. Het Nederlandse kantoor is gevestigd te Utrecht. Voor meer informatie: www.cor.fja.com.

woensdag 3 oktober 2012

Jan Tamerus, Actuaris van het jaar 2012


Jan Tamerus, Master Actuaris bij PGGM, lid van de WRR en het Pensioenbestuur van de Stichting van de Arbeid, is tijdens de Dag van de Actuaris op 2 oktober jl. uitgeroepen tot Actuaris van het jaar 2012. Ronald Latenstein, voorzitter van de jury, prees Tamerus om zijn visie, durf en vasthoudendheid.
 
´Met zijn proefschrift Defined Ambition, geeft hij de kaders aan van de toekomst van het Nederlandse pensioenstelsel. De aanbevelingen die hij doet in dit proefschrift vertonen grote overeenkomsten met de sleutelelementen uit het recent door de sociale partners gesloten Pensioenakkoord. Niet verwonderlijk omdat Jan een actieve bijdrage heeft geleverd aan de totstandkoming van dit akkoord.´

Als voorzitter van de jury sprak Latenstein de genomineerden persoonlijk. `Het is een genoegen om met Jan het gesprek aan te gaan. Hij is inspirerend, authentiek en heeft veel gevoel voor solidariteit. Het steekt hem zichtbaar dat hij niet altijd gehoord wordt door de politiek, maar beseft tegelijkertijd dat de weg lang en niet eenvoudig is tussen gelijk hebben en gelijk krijgen

Thought Leadership
Latenstein deed in zijn speech, voor een zaal van circa 150 belangstellenden, tevens een oproep om als actuariêle beroepsgroep nadrukkelijker invulling te geven aan Thought Leadership. ´Het momentum is nu. De pensioen en verzekeringsmarkt is aan zoveel veranderingen onderhevig dat er alle ruimte is om je als de expert op te werpen. Dat betekent wel dat de beroepsgroep en de individuele actuaris zich moet laten gelden. En ik constateer dat jullie heel erg braaf zijn. Misschien wel te braaf. Laat Jan Tamerus niet de enige roepende zijn!´