woensdag 17 oktober 2012

Christiaan Huygens wetenschapsprijs 2012

Winnaar 2011: dr. Frank L. Koppens
Op donderdag 1 november a.s. zal in de Oude Kerk van Voorburg de Christiaan Huygens wetenschapsprijs 2012 voor de vakgebieden econometrie en actuariaat worden uitgereikt. De prijs, een geldbedrag van € 10.000, een oorkonde en een bronzen beeld, zullen worden uitgereikt aan de promoventus die de meest vernieuwende en maatschappelijke relevantie resultaten heeft geboekt binnen de econometrie of het actuariaat in de afgelopen 4 jaar bij één van de Nederlandse universiteiten of onderzoeksscholen.

De prijsuitreiking vindt plaats in de Oude Kerk in Voorburg. De prijs wordt uitgereikt door de staatssecretaris van OCW. De uitreikingsceremonie start om 14:45 uur en duurt tot 16:50 uur, afgesloten met het traditionele aperitief.

In 2012 staan voor de Christiaan Huygens Wetenschapsprijs de wetenschapsgebieden econometrie en actuariaat centraal. De KNAW heeft de faculteiten en onderzoekscholen van de Nederlandse universiteiten uitgenodigd dissertaties voor te dragen die in de voorafgaande vier volle kalenderjaren aan de betreffende universiteit in dit wetenschapsgebied zijn verdedigd.

Het programma van de uitreiking ziet er alsvolgt uit:

14:15 Ontvangst genodigden
14:45 Welkomstwoord door drs. D.A. Benschop, vz. Christiaan Huygensprijs
15:00 Referaat door prof. dr. K. Knot, president van De Nederlandsche Bank
15:20 Muzikaal intermezzo door laureaten van het Prinses Christina Concours
15:40 Inleiding door prof. dr. A. Pelsser, hoogleraar Actuariële wetenschappen
aan de Universiteit Maastricht en oud winnaar Ch.Huygensprijs (1999)
gevolgd door een gesprek met de vier genomineerden
16:20 Laudatio door prof. dr. P. Rietveld, vz. jury Christiaan Huygensprijs 2012
16:30 Prijsuitreiking door drs. H. Zijlstra, staatssecretaris van OCW
16:40 Dankwoord door de prijswinnaar
16:50 Sluiting en aperitief

Jury Christiaan Huygensprijs 2012
De jury van de Christiaan Huygenspijs 2012 is samengesteld door de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) en bestaat uit:
- prof. dr. P. Rietveld (vz)
- prof. dr. J.F. Kiviet
- prof. dr. Ph.H.B.F. Franses

Sponsor 2012: Nationale Nederlanden
De hoofdsponsor van het evenement in 2012 is Nationale Nederlanden. Naast Nationale Nederlanden maken De Nederlandsche Bank, IBM, European Space Agency en Shell het werk van de Stichting Christiaan Huygensprijs mede mogelijk.

Aanmelden
Aanmelden kan via: aanmelden@christiaanhuygensprijs.nl.

Geen opmerkingen: