dinsdag 9 oktober 2012

Inzicht in uitvoeringskosten en vermogensbeheerkosten van Nederlandse PensioenfondsenDe uitvoerings- en vermogensbeheerkosten van Nederlandse pensioenfondsen beïnvloeden de pensioenen die de deelnemers zullen ontvangen, volgens een nieuw rapport van LCP (Lane, Clark & Peacock) Netherlands.

Het rapport laat zien dat de totale kosten van de 219 onderzochte pensioenfondsen gelijk zijn aan € 5 à € 6 miljard per jaar. Dit komt neer op 20% van de totaal verschuldigde jaarlijkse werkgevers- en werknemersbijdragen.

Jeroen Koopmans, partner bij LCP Netherlands en auteur van het verslag, zei: "Ons onderzoek toont duidelijk aan dat er nog wel een efficiencyslag gemaakt kan worden. Natuurlijk dient bedacht te worden dat de omvang van de gemaakte kosten niet doorslaggevend is voor een oordeel hierover. Uiteindelijk gaat het om de balans tussen kosten en de daarvoor geleverde prestaties in termen van beleggingsrendementen, goede en begrijpelijke pensioeninformatie en kwaliteit van administratieve dienstverlening. Niettemin is er een duidelijk verband tussen kosten en de pensioenresultaten. Besturen van pensioenfondsen dienen zich kritischer op te stellen ten opzichte van hun vermogensbeheerders en de door hen in rekening gebrachte kosten."

Evert van Ling, partner bij LCP merkt op: "Ondanks de recente oproep door de Pensioenfederatie voor meer transparantie, zien we nog belangrijke verschillen in de manier waarop pensioenfondsen hun kosten rapporteren. Dit belemmert de mogelijkheid om de kostenefficiency van pensioenfondsen onderling te vergelijken. We constateren grote verschillen in de uitvoeringskosten per deelnemer. De hoogste kosten vinden we bij de kleinere pensioenfondsen. Voor deze fondsen vormt kostenbeheersing een grote uitdaging."

Actuarieel adviesbureau LCP  Nederland stelt dus dat zo'n 20 procent van de pensioenpremie opgaat aan kosten voor administratie, vermogensbeheer en het uitvoeren van beleggingstransacties. Deze berekening is niet onopgemerkt gebleven.

Onder meer de branchevereniging Pensioenfederatie vindt het onterecht dat LCP de kosten afzet tegen de betaalde premies. "We beheren niet alleen geld van premiebetalers, ook van gepensioneerden", aldus woordvoerder Kloosterboer. "Nu lijkt het alsof er heel veel geld naar kosten gaat, maar dat is helemaal niet zo."

Nieuwsgierig geworden naar het volledige rapport ´Inzicht in de uitvoeringskosten en vermogensbeheerkosten van Nederlandse pensioenfondsen´? Hier is het gratis te downloaden:
http://www.lcpnl.com/nl/nieuws-en-publicaties/publicaties/2012/onderzoek-uitvoeringskosten-pensioenfondsen-2012?alttemplate=downloadRegistration

Geen opmerkingen: