woensdag 3 oktober 2012

Jan Tamerus, Actuaris van het jaar 2012


Jan Tamerus, Master Actuaris bij PGGM, lid van de WRR en het Pensioenbestuur van de Stichting van de Arbeid, is tijdens de Dag van de Actuaris op 2 oktober jl. uitgeroepen tot Actuaris van het jaar 2012. Ronald Latenstein, voorzitter van de jury, prees Tamerus om zijn visie, durf en vasthoudendheid.
 
´Met zijn proefschrift Defined Ambition, geeft hij de kaders aan van de toekomst van het Nederlandse pensioenstelsel. De aanbevelingen die hij doet in dit proefschrift vertonen grote overeenkomsten met de sleutelelementen uit het recent door de sociale partners gesloten Pensioenakkoord. Niet verwonderlijk omdat Jan een actieve bijdrage heeft geleverd aan de totstandkoming van dit akkoord.´

Als voorzitter van de jury sprak Latenstein de genomineerden persoonlijk. `Het is een genoegen om met Jan het gesprek aan te gaan. Hij is inspirerend, authentiek en heeft veel gevoel voor solidariteit. Het steekt hem zichtbaar dat hij niet altijd gehoord wordt door de politiek, maar beseft tegelijkertijd dat de weg lang en niet eenvoudig is tussen gelijk hebben en gelijk krijgen

Thought Leadership
Latenstein deed in zijn speech, voor een zaal van circa 150 belangstellenden, tevens een oproep om als actuariêle beroepsgroep nadrukkelijker invulling te geven aan Thought Leadership. ´Het momentum is nu. De pensioen en verzekeringsmarkt is aan zoveel veranderingen onderhevig dat er alle ruimte is om je als de expert op te werpen. Dat betekent wel dat de beroepsgroep en de individuele actuaris zich moet laten gelden. En ik constateer dat jullie heel erg braaf zijn. Misschien wel te braaf. Laat Jan Tamerus niet de enige roepende zijn!´

 

 

Geen opmerkingen: