vrijdag 2 november 2012

Christiaan Huygens wetenschapsprijs 2012


Winnaar 2012: dr. Stephan J.M. Smeekes

Dr. Stephan Smeekes (29) heeft op 1 november 2012 in de Oude Kerk in Voorburg uit handen van drs. Hans Schutte, directeur-generaal van het ministerie van OCW de Christiaan Huygens wetenschapsprijs 2012 ontvangen. Hij ontving de prijs, een geldbedrag van € 10.000, een oorkonde en een bronzen beeld, voor zijn dissertatie over de analyse van eenheidswortels in enkelvoudige en meervoudige tijdreeksen, die naar het oordeel van de jury 'het wetenschapsveld van de econometrie een stap vooruit helpt.'
Prijswinnaar Smeekes ontvangt de prijs uit handen van drs. H. Schutte, Directeur Generaal bij het ministerie van OCW, drs. D. Benschop, voorzitter van de Stichting Christiaan Huygensprijs en drs. T. Kliphuis, CEO van Nationale Nederlanden, sponsor van de Christiaan Huygensprijs 2012.

Geen opmerkingen: