donderdag 21 november 2013

Impressie van de Actuaris dag 2013

De Actuarisdag, georganiseerd door het Actuarieel podium, stond dit jaar in het teken van de toekomst van het pensioenstelsel.

Peter Franken maakte met hulp van Pieter Lammers van Actuaris.info een mooi videoverslag van de dag, weergegeven in een paar minuten. Daarnaast staan alle foto's van de dag zelf nu online.
De Actuarisdag stond dit jaar in het teken van de toekomst van het pensioenstelsel. Verschillende sprekers gaven vanuit hun eigen discipline hun visie op dit thema. Onder hen Dr. Jan Tamerus AAG, Master Actuariaat & ALM bij PGGM, Adviseur van het Pensioenfonds Zorg en Welzijn en Actuaris van het Jaar 2012. Daarnaast gaven Onno Verstegen, lid raad van bestuur van Delta Lloyd, Erik Lutjens, Hoogleraar Pensioenrecht en Jos Berkemeijer AAG, ervaren bestuurder en ondernemer, hun visie op dit actuele thema. Jeroen Koopmans presenteerde het onderzoek dat LCP heeft uitgevoerd naar de uitvoeringskosten van pensioenen wat dezelfde dag werd gepubliceerd.

Op de landelijke Actuarisdag is Ad Kok uitgeroepen tot Actuaris van het Jaar 2013. Dhr. Kok AAG Hon FIA ontving de prijs in verband met zijn jarenlange inspanningen voor de actuariële beroepsgroep, zowel in nationaal als internationaal verband en zijn belangrijke rol in het vernieuwen van de actuariële opleiding in de jaren ‘90. De jury roemde zijn visie en inspanningen die erop gericht zijn om actuarissen klantgerichter te laten denken en handelen.

De Actuarisdag en de Actuaris van het Jaar Prijs worden jaarlijks georganiseerd door het Actuarieel Podium. Het Actuarieel Podium heeft als doelstelling de zichtbaarheid van actuarissen te verhogen en actuarissen te versterken in hun activiteiten. Het Actuarieel Podium is een initiatief van FTE Groep.

donderdag 14 november 2013

Risicobeheersing Volmachtportefeuille onder de loep bij DNB

 

In de periode januari 2013 tot en met september 2013 heeft de Nederlandsche Bank (DNB)
onderzocht in welke mate verzekeraars de risico’s beheersen die samenhangen met de
volmachtportefeuille. Dit onderzoek betrof een nulmeting onder alle verzekeraars die gebruik
maken van het volmachtkanaal (leven-, natura- en schadeverzekeraars).

De belangrijkste bevinding in ons onderzoek is dat de uitbesteding aan een Gevolmachtigd Agent
(GA) aanzienlijke risico’s met zich meebrengt, die niet altijd afdoende beheerst worden.
Als rode draad komt naar voren dat de commerciële belangen prevaleren boven risicobeheersing.
Dit beeld vindt DNB verontrustend. Ter illustratie: bij de meerderheid van de verzekeraars wordt
een keuze voor het distributiekanaal ingegeven door diverse marktomstandigheden. Een
evenwichtige afweging wordt (te) beperkt gemaakt. Verder blijkt dat slechts in het uiterste geval
tot opzegging van een volmachtovereenkomst wordt overgegaan, ook ingeval de GA meerdere
keren de overeenkomst niet heeft nageleefd.

Het volmachtkanaal is een vergaande vorm van uitbesteding en DNB benadrukt dat de
verzekeraar als risicodrager van de producten afgezet via het volmachtkanaal volledig
verantwoordelijk is. De bevindingen van DNB in samenhang met de ontwikkelingen in de markt
rechtvaardigen een aantoonbare en adequate risicobeheersing van de verzekeraars op de
volmachtportefeuille.

Hier is de open brief te downloaden die DNB aan de volmachtverzekeraars heeft toegestuurd.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

woensdag 13 november 2013

Campagne AG - Carrière als actuariële professional

Deze week lanceerde het AG de campagne Pak die kans!
Al vier jaar lang komt het beroep van actuaris als beste uit de bus maar tegelijkertijd is het het minst begrepen beroep door zowel leerlingen als ook hun ouders.Daarom komt het AG nu met een campagne voor de middelbare scholen, en daarbij wordt ook de hulp gevraagd van mensen in het vakgebied om voorlichting te geven tijdens studiedagen e.d. op deze scholen.  Er staat al een downloadbare presentatie klaar.

Heeft u interesse of wilt u meer informatie ontvangen, neemt u dan contact op met Maarten van Meerten op telefoonnummer 030-6866153 of per e-mail maarten.vanmeerten@ag-ai.nl.

Misschien Ali B nog eens vragen?

maandag 4 november 2013

Actuaris.info is vernieuwd!

Na een jaar hard werken zijn onze vernieuwde sites waaronder www.Actuaris.info, deze week 'live'gegaan! Met verbeterde zoekmogelijkheden, en meer koppelingen tussen vacaturetekst en organisatieprofiel, interviews en social media.

In tien jaar tijd is er veel veranderd. Misschien nog wel het meest hoe het contact gelegd wordt nadat een vacaturetekst ergens gelezen is. Bij de start van Careerguide, alweer10 jaar geleden, was een postadres en een handgeschreven brief de norm (en hadden we zelfs nog een veld voor een faxnummer). Heel voorzichtig kwam er een veld voor een emailadres bij, maar zelfs daarvoor was men nog huiverig.

Inmiddels zijn we al weer wat fases verder en is er een grote voorkeur voor direct solliciteren via een sollicitatiesysteem, al dan niet met een kant- en klaar (Linkedin)profiel. En is de route naar het sollicitatiesysteem zeer divers geworden.

Google is en blijft de belangrijkste factor als het gaat om het vinden van een specifieke functie in een specialistisch vakgebied. Maar ook via social media worden vacatures gedeeld (al ligt het accent hier nog wel op Twitter en speelt Facebook geen rol van betekenis anders dan bij graduates). En van de 'tell a friend' button wordt buitengewoon veel gebruik gemaakt waar onze 'specialisten' zich vaak in 'ons-kent-ons' culturen bewegen.
Dat doorsturen gebeurt overigens niet alleen sec met vacatures, ook de nieuwsbrief wordt veelvuldig doorgestuurd, vanwege het interview, een onderzoek, een nieuwsbericht of een hierin genoemde vacature.

De nieuwe lay-out biedt dan ook volop mogelijkheden om de inhoud 'deelwaardig' te maken.
Ook nieuw is dat op www.careerguide.nl nu de verzameling van alle vacatures van de carriereportals terug te vinden zijn, ruim 500 om precies te zijn in de financiële sector of het financiële vakgebied.
Bij al deze vernieuwingen, houden we vast aan onze focus, Specialist in specialisten. Of dat nu actuarieel, juridisch, financieel of op een andere manier specialistisch is. Wij zijn helemaal klaar voor 2014!

vrijdag 1 november 2013

De zin en onzin van Risk Management

Risk Management had de crisis niet kunnen voorkomen, maar de gevolgen waren wel minder ernstig geweest. Vergelijk het met een rookmelder. Die geeft een gevoel van veiligheid maar behoed je niet voor brand. Zo kijk ik ook naar Risk Management. Het dwingt je na te denken over de risico´s die de organisatie loopt en maakt het management bewust van de keuzes die ze maken. Maar het is geen garantie voor een onbezorgde toekomst.

En er zit ook een gevaar in. Als het vermijden van risico´s doorslaat, wordt Risk Management onzinnig. Neem de verzekeraar die het 'derisken' van de assetportefeuille tot in het extreme doorvoert en er vervolgens achterkomt dat het rendement gedaald is tot nul. Ondernemen gaat nu eenmaal niet zonder risico´s.

Aan het woord is Jan-Huug Lobregt, partner bij PwC. Zij helpen organisaties met de inrichting van een effectieve Risk Management organisatie. ´Essentieel daarbij is dat Risk Management geïntegreerd wordt in de business. Je ziet nu nog te vaak dat het op zichzelf staat. Een stafafdeling die rapporten produceert. Om dat te bewerkstelligen is het van belang dat het management weet waar ze op wil sturen. IFRS, Embedded Value, ALM, interne of standaard model? Welke rapportages wil je nog wel en welke niet meer ontvangen?

Riskprofessionals zijn gemiddeld circa 80% van hun tijd bezig met het opleveren van rapportages. Door keuzes te maken wordt het mogelijk meer tijd te besteden aan analyse. Want eigenlijk zouden de verhoudingen andersom moeten liggen en zouden riskprofessioansl 70% van hun tijd bezig moeten zijn met het analyseren van de uitkomsten en deze vertalen naar handvatten voor de business.
Daar ligt de echte uitdaging, bijvoorbeeld door het ontwikkelen van een betrouwbaar risk dashboard en het management te helpen om meer in scenario´s en trends te denken.

Maar ook in het inzichtelijk maken hoe bijvoorbeeld een belegger, productontwikkelaar, jurist of schade acceptant gecontroleerd met risico´s kan omgaan. Zo´n geïntegreerde aanpak van Risk Management in de business is de beste garantie dat 'de brandmelder tijdig afgaat'!


 Jan-Huug Lobregt is een van de sprekers tijdens de 2 daagse conferentie Risk Forum Verzekeraars op 20 en 21 november in Amsterdam, 12 PE punten te behalen.

donderdag 3 oktober 2013

Ad Kok, Actuaris van het jaar 2013


Tijdens de Actuarisdag op 1 oktober jl. in Utrecht werd Ad Kok uitgeroepen tot Actuaris van het jaar 2013. Ronald Latenstein prees als voorzitter van de jury Kok om zijn proactieve en ondernemende karakter en zijn internationale blik.
 


´Als Chief Executive van de Group Consultatif Actuariel Européen, geeft hij een gezicht aan de actuariële beroepsgroep in Europa. Daarnaast heeft Kok al tientallen jaren veel betekend binnen het AG en de IAA (wereldkoepel actuariële verenigingen). Hij is zichtbaar, heeft een visie (verbreding werkveld actuariaat), veel kennis, communiceert gemakkelijk en heeft een enorme drive. Kok wordt door oud-collega’s een inspirerend leider genoemd.´

Latenstein deed in zijn voordracht, voor een zaal van ruim 200 belangstellenden, tevens een oproep om als actuariële beroepsgroep nadrukkelijker invulling te geven aan Thought Leadership. ´Het momentum is nu. De pensioen en verzekeringsmarkt is aan zoveel veranderingen onderhevig dat er alle ruimte is om je als de expert op te werpen.´

Ad Kok sloot zich daarbij aan in zijn dankrede. ´Als Actuarissen krijgen we de kans meer naar buiten te treden door uitkomsten te vertalen naar strategie en beleid. De openbare rapportages onder Solvency II worden daarin heel belangrijk. Consultatie daarover vind nu plaats vanuit EIOPA. Laten we daarin onze stem horen want de uitkomst daarvan bepaalt of we een gewaardeerd stafmedewerker op de achtergrond worden of dat we gewaardeerd, zichtbaar en onafhankelijk ons werk kunnen doen.´

____________________________________________

Persbericht:
Utrecht, 2102013 - Op de landelijke Actuarisdag is Ad Kok uitgeroepen tot Actuaris van het Jaar 2013. Dhr. Kok AAG Hon FIA ontving de prijs in verband met zijn jarenlange inspanningen voor de actuariële beroepsgroep, zowel in nationaal als internationaal verband en zijn belangrijke rol in het vernieuwen van de actuariële opleiding in de jaren ‘90. De jury roemde zijn visie en inspanningen die erop gericht zijn om actuarissen klantgerichter te laten denken en handelen. Voor een publiek van ruim 200 actuarissen, overhandigde voorzitter van de jury, Ronald Latenstein van Voorst, de prijs aan de winnaar. Latenstein sprak over de turbulente tijden waar we momenteel mee te maken hebben en de rol die actuarissen daarin op zich zouden moeten nemen.

Kok sloot zich daarbij aan in zijn dankrede. ´Als Actuarissen krijgen we de kans meer naar buiten te treden door uitkomsten te vertalen naar strategie en beleid. De openbare rapportages onder Solvency II worden daarin heel belangrijk. Consultatie daarover vind nu plaats vanuit EIOPA. Laten we daarin onze stem laten horen want de uitkomst daarvan bepaalt of we een gewaardeerd stafmedewerker op de achtergrond worden of dat we gewaardeerd, zichtbaar en onafhankelijk ons werk kunnen doen.´
De prijs bestond uit een bronzen sculptuur, een oorkonde en de titel Actuaris van het Jaar 2013. De andere twee genomineerden waren Dr. Angela van Heerwaarden AAG en Falco Valkenburg AAG RBA.
Kok werkt als onafhankelijk adviseur en actuaris. Hiervoor was hij onder meer partner bij KPMG en Towers Watson en concernactuaris bij Aegon en De Amersfoortse (ASR Nederland). Kok is erelid van Het Koninklijk Actuarieel Genootschap (AG) en erelid (Honorary Fellow) van het Institute and Faculty of Actuaries UK. Hij vervulde jarenlang en vervult nog steeds bestuursfuncties bij onder andere het Actuarieel Genootschap, de Groupe Consultatif en de International Actuarial Association (IAA).
De jury van de Actuaris van het Jaar Prijs bestaat uit een afgewogen gezelschap van personen die vanuit verschillende rollen te maken hebben met actuarissen en het actuariële vakgebied. Jaarlijks worden vanuit het publiek actuarissen voorgedragen. De jury beoordeelt deze kandidaten op zaken als bijdrage aan het actuariële vakgebied, maatschappelijke relevantie en herkenbaarheid, hoe wordt de rol van actuaris ingevuld en visie op het vak. De stem van het publiek telt in belangrijke mate mee in het eindoordeel. Dit jaar stemden ruim 250 vakgenoten op de actuaris van hun keuze.
De Actuarisdag stond dit jaar in het teken van de toekomst van het pensioenstelsel. Verschillende sprekers gaven vanuit hun eigen discipline hun visie op dit thema. Onder hen Dr. Jan Tamerus AAG, Master Actuariaat & ALM bij PGGM, Adviseur van het Pensioenfonds Zorg en Welzijn en Actuaris van het Jaar 2012. Daarnaast gaven Onno Verstegen, lid raad van bestuur van Delta Lloyd, Erik Lutjens,Hoogleraar Pensioenrecht en Jos Berkemeijer AAG, ervaren bestuurder en ondernemer, hun visie op dit actuele thema. Jeroen Koopmans presenteerde het onderzoek dat LCP heeft uitgevoerd naar de uitvoeringskosten van pensioenen wat dezelfde dag werd gepubliceerd.
De Actuarisdag en de Actuaris van het Jaar Prijs worden jaarlijks georganiseerd door het Actuarieel Podium. Het Actuarieel Podium heeft als doelstelling de zichtbaarheid van actuarissen te verhogen en actuarissen te versterken in hun activiteiten. Het Actuarieel Podium is een initiatief van FTE Groep.

vrijdag 26 juli 2013

Genomineerden Actuaris van het Jaar bekend

De genomineerden voor de Actuaris van het Jaar Prijs 2013 zijn bekend. Het gaat om Dr. Angela van Heerwaarden AAG, Ad Kok AAG Hon FIA en Falco Valkenburg AAG RBA. Vanuit het publiek zijn de afgelopen maanden verschillende kandidaten voorgedragen. De jury heeft deze beoordeeld op basis van een aantal criteria, zoals bijdrage aan het actuariële vakgebied, maatschappelijke relevantie en herkenbaarheid en visie op het vak. Drie Actuarissen zijn door de jury uiteindelijk genomineerd.

De jury bestaat uit een afgewogen gezelschap van personen die vanuit verschillende rollen te maken hebben met actuarissen en het actuariële vakgebied. Onder andere Ronald Latenstein (oud bestuursvoorzitter SNS Reaal en Verbond van Verzekeraars) en Pieter Omtzigt (2e kamerlid voor het CDA, econometrist en woordvoerder voor pensioenen) hebben hierin zitting.

De genomineerden voor 2013:

Dr. Angela van Heerwaarden AAG (1962)
Van Heerwaarden is senior manager actuarial services bij EY, met als belangrijkste werkveld schade- en inkomensverzekeringen. Daarnaast is zij als programmadirecteur het gezicht van en de drijvende kracht achter het Amsterdam Executive programme in Actuarial Science (AEMAS) aan de Universiteit van Amsterdam. Binnen het AG was ze onder andere bestuurslid van het Actuarieel Instituut, redactielid van De Actuaris, en voorzitter van de commissie Beroepsprofielen. Van Heerwaarden is Lid van verdienste van het Koninklijk Actuarieel Genootschap (AG) en heeft verschillende artikelen en publicaties op haar naam staan. 
 
Ad Kok AAG Hon FIA (1954)
Kok werkt als onafhankelijk adviseur en actuaris. Hiervoor was hij onder meer partner bij KPMG en Towers Watson en concernactuaris bij Aegon en De Amersfoortse (ASR Nederland). Kok is erelid van Het Koninklijk Actuarieel Genootschap (AG) en erelid (Honorary Fellow) van het Institute and Faculty of Actuaries UK. Hij vervulde jarenlang en vervult nog steeds bestuursfuncties bij onder andere het Actuarieel Genootschap, de Groupe Consultatif en de International Actuarial Association (IAA).


Falco Valkenburg AAG RBA (1960)
Valkenburg is altijd werkzaam geweest binnen de actuariële consultancy, voornamelijk als raadgevend actuaris. Zo werkte hij eerder bij Consultas en Bureau Hammer en was hij jarenlang eindverantwoordelijk voor Pensioen binnen Towers Perrin Nederland. Sinds vorig jaar is hij voor zichzelf gestart als adviseur, actuaris en investeerder. Vanaf 1999 representeert hij het Koninklijk Actuarieel Genootschap (AG) bij de Goupe Consultatif. Nadat hij 6 jaar voorzitter is geweest van de Investment and Financial Risk Committee is hij nu sinds 2011 voorzitter van de Pensions Committee.Persoonlijke interviews
De komenden maanden zullen alle genomineerden persoonlijk worden geïnterviewd door de juryleden en krijgt het publiek de mogelijkheid haar stem uit te brengen. Het verloop van de verkiezing en de profielen van de genomineerden zijn online te volgen op actuarieelpodium.nl. De uitreiking van de prijs vindt plaats tijdens Actuarisdag op 1 oktober 2013 in het Beatrix Theater in Utrecht. Vorig jaar werd Jan Tamerus AAG verkozen tot Actuaris van het Jaar 2012, met name vanwege zijn belangrijke rol in de totstandkoming van het nieuwe pensioenakkoord. De Actuaris van het Jaar Prijs is ingesteld om de maatschappelijke positie en zichtbaarheid van de Actuaris te versterken.
 

 

woensdag 12 juni 2013

Bijdrage AG aan aanpassing wetsvoorstel Witteveenkader Maandag 10 juni 2013 heeft het Koninklijk Actuarieel Genootschap (AG) deelgenomen aan het Rondetafelgesprek Wetsvoorstel Witteveenkader van Vaste Kamercommissie Financiën van de Tweede Kamer der Staten Generaal. Ten behoeve van het Rondetafelgesprek heeft de Commissie Pensioenen een positionpaper geschreven. In de paper wordt, vanuit de technische en objectieve rol die de actuaris vervult, door het AG kanttekeningen geplaatst bij de aanpassingen van het Witteveenkader:

Lees verder >>  http://www.ag-ai.nl/view.php?action=view&Pagina_Id=534

maandag 3 juni 2013

Dag van de Pensioenactuaris

 Interview met Jeroen Breen, directeur Actuarieel Instituut

De afgelopen jaren is de pensioenmarkt sterk in ontwikkeling: Goudswaard, Frijns, Don, het pensioenakkoord, Solvency II, FTK II, PPI, Multi-opf, Pension Fund Governance, Liquidatie, Communicatie, Prognosetafel 2010-2060, Rekenrenten, Dekkingsgraden, Herstelplannen, Afstempelen, het zijn slechts enkele van de dossiers die op de fondsbesturen afkomen. In mei werd het Wetsvoorstel Versterking bestuur pensioenfondsen in de Tweede Kamer behandeld en maakt Brussel vaart met de invoering van een Solvency II raamwerk voor pensioenfondsen. Voor ons reden genoeg om de dag van de Pensioenactuaris te organiseren.

Deze dag worden een aantal thema´s behandeld die grenzen aan de comfortzone van de Pensioenactuaris, aldus Jeroen Breen. We zoomen bewust in op die onderwerpen die iets extra´s vragen van de actuariële professional. Neem bijvoorbeeld de liquidatie van een pensioenfonds. De kwantitatieve kant van de zaak zal niet de bottleneck vormen. Hoe organiseer je echter een dergelijk traject en ga je als Actuaris om met het spanningsveld dat het met zich meebrengt? Paulien Siegman, partner bij d´Hooge Siegman, heeft veel ervaring met liquidaties en zal aan de hand van praktijkvoorbeelden haar kennis met ons delen.

Zo hebben we nog een aantal uitstekende docenten in het programma die ons meenemen in de laatste ontwikkelingen op het terrein van de Wet versterking bestuur, pensioencommunicatie en pensioensolvency. Met betrekking tot dat laatste onderwerp wordt met name ingegaan op de werking van een holistische balans waarin niet alleen onvoorwaardelijke opgebouwde aanspraken en de actuele beleggingen een plek krijgen, maar ook conditionele elementen als voorwaardelijke indexatie en premiebijstortingen. 

De dag van de Pensioenactuaris is een niet te missen kans om inzicht te krijgen in de laatste ontwikkelingen op het vakgebied. Niet alleen door te luisteren maar juist door actief deel te nemen aan de interactieve sessies. Onder het motto: kennisdeling = kennisverrijking!

 >> Ga naar het programma van De dag van de Pensioenactuaris

dinsdag 21 mei 2013

Kijken in de spiegel

Vandaag is het rapport ‘Kijken in de spiegel’ gepresenteerd door de Werkgroep Integriteit Pensioenfondsen. Het rapport is geschreven in opdracht van Transparancy International Nederland en kan gezien worden als een spoorboekje voor integer pensioenbestuur.

In het rapport worden een aantal aanbevelingen gedaan om het bestuur te verbeteren, zoals het verbeteren van de communicatie en het afleggen van verantwoording. De werkgroep stond onder leiding van professor Jean Frijns. Daarnaast zaten er in de werkgroep 9 pensioenexperts waaronder Guus Boender van Ortec, Peter Borgdorff van Pensioenfonds Zorg en Welzijn en Coen van Dedem van Hunter Participaties die tevens de rol van secretaris vervulde. Vorig jaar tijdens de  Actuarisdag besprak Van Dedem enkele van de onderwerpen uit het rapport met een zeer geïnteresseerd publiek. Vandaag geeft hij zijn persoonlijke toelichting op het afgeronde rapport.

Coen van Dedem, Secretaris van de werkgroep integriteit pensioenfondsen zegt hierover het volgende: ´ Twee begrippen staan centraal in het rapport: integriteit en dilemma. We weten allemaal hoe lastig en hinderlijk dilemma’s zijn. Geen van de oplossingsrichtingen geeft namelijk een garantie op een goede beslissing. Integriteit is daarbij het kompas dat richting kan geven aan het besluitvormingsproces.´

Het volledige rapport en zijn commentaar daarop treft u aan op de website Actuarieel Podium:

http://actuarieelpodium.nl/kijken-in-de-spiegelmaandag 15 april 2013

Nomineren voor de Actuaris van het Jaar Prijs 2013 Op 1 oktober 2013 organiseert het Actuarieel Podium de 2e editie van de Actuarisdag. Vorig jaar hebben 125 Actuarissen samen met management en directie van pensioenfondsen, verzekeraars en actuarieel adviesbureaus deze inspirerende dag bijgewoond. Gezien de vele positieve reacties, rekenen we dit jaar op een opkomst van 200 professionals. De Actuarisdag zal ook dit jaar weer in het teken staan van kennisoverdracht, sparren met vakgenoten, netwerken en de uitreiking van de Actuaris van het Jaar Prijs. De dag zal worden aangevraagd voor 6 PE punten.

Voor de jaarlijkse toekenning van de Actuaris van het Jaar Prijs komen die actuarissen in aanmerking die een bijzondere bijdrage, met substantiële en aantoonbare maatschappelijke relevantie hebben geleverd, aan de ontwikkeling en/of toepassing van het actuariaat of het financieel riskmanagement. Actuarissen die bijvoorbeeld een bijzondere prestatie hebben geleverd in het kader van een fusie, implementatie, complex project of koerswijziging of die door hun uitgesproken visie op het vak een voorbeeldfunctie vervullen. Daarbij is de herkenbaarheid en waardering, ook bij het grote publiek, een belangrijk beoordelingscriterium.

Nominatie
Voor De Actuaris van het Jaar Prijs kan iedereen worden voorgedragen, zoals actuarieel analisten, actuarissen (al dan niet lid van het Actuarieel Genootschap) financial riskmanagers en anderen. De voordracht dient goed onderbouwd via het webformulier aangebracht te worden. Het is toegestaan jezelf voor te dragen.

Voordragen kan via dit formulier, klik hier.

woensdag 13 maart 2013

KPMG: Succes is complex / Evolving Insurance Regulation

 
Voor de hele verzekeringssector geldt dat 2013 zich zal ontpoppen als een jaar van belangrijke wijzigingen op het vlak van wet- en regelgeving.

De voortdurend veranderende wet- en regelgevingsagenda, een vernieuwde behoefte aan meer groei, winstgevendheid, ROI en een zorgvuldig beheer van de kosten blijven centrale thema's binnen de verzekeringssector. KPMG is van mening dat de verzekeraars die deze uitdagingen weten te beheersen en tegelijkertijd oog houden voor een verbetering van het resultaat, het beste gepositioneerd zijn voor succes.

De 2013-editie van Evolving Insurance Regulation, een productie van de Global FS Regulatory Centre of Excellence, biedt een uniek overzicht van, en inzicht in, een toenemend scala aan 'drivers' voor wet-en regelgeving en onderzoekt op welke wijze de sector deze vereisten in balans kan brengen.

Ga naar de publicatie op de website van KPMG:
http://www.kpmg.com/NL/nl/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Pages/Evolving-Insurance-Regulation-A-new-dawn.aspx

dinsdag 12 maart 2013

Aon (Belgie) over de markt voor financeprofielen

 
 
 
“De markt voor financeprofielen versoepelt stilaan, al blijven profielen als actuarissen of risico analysten moeilijk te vinden.” Dat zegt Philip Alliet, ceo van dienstenbedrijf Aon België. Voor werkgevers zit er maar één iets op: hun beste beentje voorzetten.
 
Aon adviseert bedrijven over riskmanagement, verzekeringen en employee benefits. Aon België telt zo’n 400 medewerkers met heel verschillende achtergronden: van technische specialisten tot administratieve medewerkers. Wereldwijd heeft de industriële verzekeringsmakelaar 61.000 personeelsleden, verspreid over 500 kantoren in meer dan 120 landen.

Voor een bedrijf met zoveel werknemers, is rekrutering een voortdurende zorg. Philip Alliet, ceo van Aon België, stelt met genoegen vast dat financiële profielen opnieuw mobieler worden. “Ik merk dat werknemers opnieuw meer open staan voor andere opportuniteiten.”

>> Ga naar het volledige artikel:
http://www.jobat.be/nl/artikels/keerpunt-in-rekrutering-we-moeten-ervoor-zorgen-dat-werknemers-gelukkig-zijn/

donderdag 7 maart 2013

DNB over vijf jaar pensioensector: kortingen en indexatie in perspectiefDoor onvoldoende herstel sinds het uitbreken van de crisis moeten 68 pensioenfondsen in april een korting doorvoeren. Er is echter een veel groter aantal fondsen dat niet hoeft te korten en een aantal fondsen heeft zelfs in crisistijden kunnen indexeren. Terugkijkend over de afgelopen vijf jaar is het beeld divers.

>> Ga naar het volledige artikel in het DNB bulletin

woensdag 13 februari 2013

Actuariaatcongres 2013Eind deze maand wordt voor de dertiende keer het Actuariaatcongres 2013 georganiseerd.

Het congres zal in het teken staan van solidariteit en de vraag of solidariteit haar grenzen heeft bereikt. Solidariteit is het begrip dat alle vakgebieden in de Actuariële wereld met elkaar verbind. Dit verbindingsstuk is te vinden in de pensioenwereld, in de zorg maar ook bij verzekeraars. De vraag of we de grenzen van solidariteit hebben bereikt is een vraag die hedendaags steeds vaker wordt gesteld.

We zouden tevreden moeten zijn met één van de beste pensioen- en zorgstelsels ter wereld maar hier wordt steeds vaker negatief naar gekeken. Dit onderwerp biedt dus een goede mogelijkheid om vanuit verschillende disciplines een goed beeld te krijgen van één van de belangrijkste discussiepunten van dit moment.

Het congres zal plaatsvinden op woensdag 27 februari 2013 in het Koninklijke Instituut voor de Tropen.

Meer informatie en inschrijven op: http://www.actuariaatcongres.nl/

donderdag 7 februari 2013

Ortec over Life Cycle Investing


From target date to goal based investing

In the design of a dynamic goal based investment strategy it is important to target the liability, usually the retirement income, instead of only the investment horizon. Consequently, the realized returns during the life cycle period have to be taken into account, besides the individual goal(s) of the investor. In comparison with the traditional asset-only and static life cycle approaches, a dynamic goal oriented strategy will lead to a greater probability of reaching the objectives; a reduced downside risk of not reaching the goals by a target date; and better management of the expectations of your client.

The ultimate goal of the goal oriented dynamic allocation strategy is to manage the expectations of the clients. With continuous monitoring and delivering transparency and effective communication about risk and return the client is involved in taking the right decisions.

Ga naar het volledige working paper op Ortec-finance.com

woensdag 6 februari 2013

KPMG over de gevolgen impactstudie Solvency II

De verzekeringsbranche kan op weg naar Solvency II met verdere vertragingen geconfronteerd worden nu de European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA) het startsein heeft gegeven voor de Long Term Guarantee Assessment.

Deze impactstudie moet inzicht geven in de toepassing van Solvency II op producten waaraan lange-termijngaranties zijn gekoppeld. Hoewel het hierbij met name om levensverzekeringen gaat, is de studie ook relevant voor schadeverzekeringsproducten met vergelijkbare eigenschappen.

"Hoewel de impactstudie een goede zaak is, is de timing ervan erg ongelukkig", zegt Jeroen van Wageningen, bij KPMG verantwoordelijk voor de Solvency II-dienstverlening. Van Wageningen: “De sector heeft negen weken de tijd om een dergelijk cruciaal onderzoek te verrichten in een periode die samenvalt met de drukste tijd voor financiële verslaglegging. Dit zet de capaciteit van de deelnemende verzekeraars onder hoge druk.

Vanwege de late bekendmaking van de volledige specificaties zullen verzekeringsmaatschappijen de eerste paar weken veel tijd kwijt zijn aan het inventariseren van de benodigde details. Pas daarna kan begonnen worden met de cijfermatige analyse. Dat betekent dat een gedetailleerde planning essentieel is om zowel de studie als de jaarrekeningen met succes te kunnen voltooien."De impactstudie vereist de doorrekening van een dertiental scenario’s. Van Wageningen: "Het gaat hierbij onder meer om de matching adjustment, extended matching adjustment en de extrapolatie van de rente-termijnstructuur. Deze scenario’s moeten worden doorgerekend voor drie peildata: 31 december 2011, 31 december 2009 en 31 december 2004. Het eerste deel van de technische specificaties werd vorig jaar aangekondigd en kort voor het einde van het jaar herzien. Om alle scenario’s op het vereiste niveau door te rekenen, moet veel capaciteit worden vrijgemaakt.


 
Verzekeraars die voor deze werkzaamheden een beperkte hoeveelheid capaciteit beschikbaar hebben, zullen moeten afwegen hoe ze zo goed mogelijk aan de vereisten van de studie kunnen voldoen. Indien een aantal scenario’s niet of alleen in vereenvoudigde vorm kan worden uitgevoerd, zal dit gevolgen hebben voor de kwaliteit van de uitkomsten. Om Solvency II uiteindelijk optimaal toepasbaar te laten zijn voor de Nederlandse verzekeringsmarkt, moeten de uitkomsten representatief en vergelijkbaar zijn. Het is niet zeker dat dit het geval zal zijn indien er binnen de verzekeringssector verschillende, mogelijk inconsistente benaderingswijzen worden gehanteerd.

Verzekeraars moeten de gevolgde benadering duidelijk beschrijven en in de kwalitatieve toelichtingen aangeven welke praktische problemen ze tijdens de oefening zijn tegengekomen en welke gevolgen deze problemen hebben voor de solvabiliteit. EIOPA heeft zo veel mogelijk informatie nodig om een goede aanpak te kunnen voorstellen.”

Van Wageningen verwacht dat ook de tijd die EIOPA nodig heeft voor het opstellen van het rapport tot verdere vertraging in het tijdpad voor Solvency II kan leiden. Van Wageningen: "De plenaire stemming in het Europees Parlement over Omnibus II is uitgesteld naar 10 juni om ruimte te maken voor deze studie. Het lijkt echter niet realistisch aan te nemen dat er vóór die datum een voor alle partijen aanvaardbare oplossing kan worden gevonden voor de problematiek rond lange-termijngaranties en de resterende geschilpunten met betrekking tot Omnibus II. Ik verwacht dat de stemming zal worden uitgesteld tot na het zomerreces en dat een tweede tussentijdse richtlijn noodzakelijk zal zijn om de invoeringsdatum te kunnen opschuiven."

Ga naar de website voor meer informatie Website KPMG.com

vrijdag 25 januari 2013

DNB: Kortingen pensioenfondsen vallen lager uitVoorlopige cijfers van de Nederlandsche Bank (DNB), gebaseerd op de maandrapportage van december 2012 van pensioenfondsen, wijzen uit dat circa 70 pensioenfondsen de komende periode een besluit tot het doorvoeren van een korting per 1 april 2013 zullen moeten aankondigen.

Deze kortingen, die zowel betrekking hebben op uitkeringen alsook opgebouwde pensioenrechten, zullen naar schatting 2,0 miljoen actieve deelnemers, 1,1 miljoen gepensioneerden en 2,5 miljoen zogenoemde slapers raken (noot 1). De gewogen gemiddelde (noot 2) korting op basis van deze schatting bedraagt 1,9%.

http://www.dnb.nl/nieuws/nieuwsoverzicht-en-archief/persberichten-2013/dnb284064.jsp

donderdag 24 januari 2013

Towers Watson over de one tier boardDe one tier board is erdoor. En nu?

Het hing al langer in de lucht, maar nu is het definitief: ook in het nieuwe governancemodel vindt de one tier board een plekje. Eigenlijk was dit ook te voorzien: al tijdens de begin vorig jaar gehouden hoorzitting in de Tweede Kamer over het wetsvoorstel versterking bestuur werd van diverse kanten een warm pleidooi gehouden voor het voortbestaan van de one tier board. De regering was echter van mening dat het onafhankelijk toezicht in onvoldoende mate gewaarborgd kon worden in een one tier structuur.

Lees verder op towerswatson.com

dinsdag 22 januari 2013

Life Insurance 2020The life and pensions sector has many reasons to be upbeat about its future. It is also a time of massive and potentially disruptive change. As customers become accustomed to the ease, elegance and intuition of the Apple/Amazon ‘experience’, they want the same accessibility, transparency and responsiveness in their life insurance and pensions products. We’ve already seen the emergence of easy-to-access and manage products such as target date funds, which automatically adjust the asset mix to the policyholder’s selected retirement age. Advances in processing capacity, customer profiling and risk analytics are now opening the way for a new generation of ‘smart’ policies.

>> Klik hier voor het volledige rapport van PWC

woensdag 16 januari 2013

The future is difficult to predict, but not necessarily hard to be prepared for

Interview met Bas van de Pas, Partner PWC Pensions Actuarial and Insurance Services

'Als je de techniek van het actuariaat eenmaal onder de knie hebt, is het heerlijk om de breedte in te gaan. Samen met andere disciplines je buigen over de oplossing van bedrijfsbrede vraagstukken. Ik ervaar dat als een verrijking en een stimulans voor mijn persoonlijke groei.'

Bas van de PasAan het woord is Bas van de Pas, sinds 2 jaar partner bij PWC. Hij ontwikkelde zich als vakprofessional bij verzekeraars en actuarieel adviesbureau. 'Als actuaris is de verleiding groot om de diepte in te gaan. Los te gaan op een complexe berekening en daarmee de context uit het oog te verliezen. Wat is de waarde van een risk management framework als de data die gebruikt wordt slecht is of de governance niet klopt. Pas als je een stapje terug doet van de modellen en de techniek krijg je daar goed zicht op.'

'Binnen PWC borgen we dit, door veel samen te werken met andere skill groups. Een aardig voorbeeld daarvan is de problematiek rondom closed books. Verzekeraars zien de individuele levenproductie stilvallen en zoeken naar mogelijkheden om het beheer van de portefeuille zo efficiënt mogelijk in te richten. Wij pakken een dergelijke case aan samen met de specialisten van IT en Procesoptimalisatie. Die samenwerking leverde een verrassende en betere oplossing op dan ik vanuit mijn actuariële achtergrond voor mogelijk had gehouden.'

StraatnaambordThe future is difficult to predict, but not necessarily hard to be prepared for.
'Het ontwikkelen van onze visie op de toekomst van de leven branche, is ook een project waar ik veel plezier aan heb beleefd. Met een internationale werkgroep zijn we bezig geweest met het vaststellen van de belangrijkste drivers voor veranderingen in de wereld. Vervolgens is er een vertaalslag gemaakt naar de financiële sector en tenslotte naar verzekeraars. Dit heeft geresulteerd in de publicatie Life Insurance 2020 - competing for a future.Wijzelf maken dat vervolgens specifiek voor de Nederlandse situatie en gebruiken dit om onze dienstverlenging in een context te plaatsen om daarmee klanten te helpen zich klaar te maken voor de toekomst.'

Trends zijn ondermeer de consument die steeds meer zelf kiest via welke kanaal hij bediend wil worden, het integreren van sparen en zorg in nieuwe producten, de focus van verzekeraars op minder en simpelere producten en het afscheid nemen van het verleden door ‘oude’ polissen apart te managen van de nieuwe productie. Daarnaast kijken we ook naar de individualisering en welke impact dat kan hebben op bijvoorbeeld de verplichtstelling bij pensioenfondsen. Het wegvallen daarvan zou enorme kansen bieden voor zowel de individuele als collectieve pensioenmarkt. Overigens alleen als men het huidige businessmodel weet te veranderen; de kernwoorden zullen zijn klantgerichtheid (maar dan ook in daden), transparantie van producten en kostenefficiëntie door verregaande automatisering en rationalisatie van producten en processen.

Ik vind het heel leuk om vanuit onze expertise over dit soort onderwerpen de discussie aan te gaan met directies om zo een beetje bij te dragen aan de verzekeraars van morgen. Het onderstreept maar weer eens hoe je binnen PWC naast de diepte ingaan ook in alle breedte invulling kunt geven aan je vak.

donderdag 10 januari 2013

Oud & Nieuw in de pensioensector

Aad Groen en Peter van Solinge van Groen Van Solinge Executive Search geven hun visie op de ontwikkelingen in de pensioensector:

De pensioensector verandert in hoog tempo. De overgang van salaris-diensttijd naar beschikbare premie regelingen is al geruime tijd ingezet.

Transparantie, verschuiving van risico’s naar de individuele deelnemer, beheersing van risico’s voor de onderneming en risicodrager en de deelnemers, kostenefficiëntie en heldere communicatie en vertrouwen: daar draait het om.

Grote vraag naar specialismen als (financieel) risico management (FRM), marketing, communicatie&sales, (business)proces en IT en change en projectmanagement.

Nieuwe business in de pensioensector ligt op DC-gebied (vooral via PPI’s) en bij een paar verzekeraars die verplichtingen van pensioenfondsen (nog willen) overnemen. Als je als ondernemer anno 2013 een nieuwe regeling wilt invoeren, dan is de kans groot dat het om een pure DC-regeling zal gaan die wordt ondergebracht bij een PPI (transparant, snelle service, lifecycle beleggen, web-based service). In de markt zien we ook bij grote werkgevers de switch van DB naar DC. Grote pensioenfondsen overwegen DC en de gang naar een PPI. Wat we er ook van vinden: deze ontwikkeling is niet te stoppen. Nieuwe elementen zullen worden toegevoegd en nieuwe concepten moeten ontwikkeld worden: sparen voor zorg (immers ook het zorgverzekeringsstelsel vraagt om nieuwe en vooral alternatieve financiering), sparen voor studie, sparen voor wonen. We moeten langer blijven werken om als NL concurrerend te blijven. 67 lijkt dan slechts een tussenstop. 70-75 ligt veel meer voor de hand gezien de ontwikkeling van de levensverwachting. En natuurlijk geldt dat niet voor iedereen en dat vraagt dus weer om meer flexibiliteit en individuele keuzes. Collectiviteiten en nieuwe vormen van solidariteit zullen er blijven om de kosten van risico en uitvoering te beheersen. Maar……zoals het was wordt het niet meer. Partijen die vasthouden aan het oude denken, krijgen het moeilijker en moeilijker.

Interessant is of de huidige verplichtstelling zal blijven bestaan. Realistisch is om aan te nemen dat deze zijn langste tijd heeft gehad.

Het concentratieproces in de financiële sector is volop gaande en is waar te nemen bij banken, verzekeraars en pensioenfondsen. DNB noemde ooit een getal van 150 pensioenfondsen die uiteindelijk zullen overblijven. Dat lijkt realistisch en is misschien nog aan de hoge kant. Het aantal echte pensioenverzekeraars is nog op de vingers van 2 handen te tellen en de kans is reëel dat ook dat aantal verder afneemt. Het aantal PPI’s (met een vergunning) bedraagt momenteel 10 en er komt ongetwijfeld nog een aantal bij. Via de PPI’s zijn RABO, ABN AMRO en ING pensioenaanbieders geworden waar serieus rekening mee gehouden moet worden.

Alle verandering vraagt om heldere communicatie naar de deelnemer. De zorgplicht van de werkgever en uitvoerder neemt aanzienlijk toe (prudent beleggen). Het bereiken van de individuele deelnemer/werknemer is voor de aanbieders ook daarom belangrijk. Het distributielandschap heeft echter door Wft en afschaffen van afsluitprovisie terecht een belangrijke wijziging ondergaan en de vraag is of een aanbieder een goede landelijke spreiding en bereik heeft op het punt van distributie via de gekwalificeerde pensioenadviseurs (circa 250) en het eigen directe kanaal.

Is het bovenstaande een doemscenario of (binnen afzienbare tijd) realiteit? De tijd zal het leren en is afhankelijk van de economische ontwikkeling, de zittingsduur van het huidige kabinet, de Europese eenwording, de houdbaarheid(financierbaarheid) van het huidige sociale zekerheidsstelsel etc.

Als sector moet je natuurlijk voorsorteren op deze ontwikkelingen. Dat vraagt om visionair en krachtig (uitvoerend) management. Door vereenvoudiging van producten, nieuwe pensioenadministraties (digitaal en STP) zonder complex verleden, web based inzicht in aanspraken en efficiency slagen zal het aantal arbeidsplaatsen in de bedrijfstak verder afnemen. Tegelijkertijd blijft er behoefte aan creatieve, innovatieve, initiërende specialisten op tal van gebieden, zoals marketing/communicatie/business development, processen en IT, FRM (kennis van Solvency 2/Basel 3, modelleren, valideren, ALM en risk control). Banen verdwijnen en er komen nieuwe banen voor in de plaats die andere eisen stellen aan opleidingen en vaardigheden. Dat vraagt aanpassing bij kandidaten en werkgevers. In onze praktijk vragen veel opdrachtgevers naar jong(er) hoog opgeleid talent met van nature aanwezige vaardigheden. Tegelijkertijd is er ook vraag naar ervaren en oudere specialisten, die bij het veranderen van baan moeten accepteren dat hun inkomen wordt vastgesteld op basis van de actuele marktomstandigheden.