woensdag 16 januari 2013

The future is difficult to predict, but not necessarily hard to be prepared for

Interview met Bas van de Pas, Partner PWC Pensions Actuarial and Insurance Services

'Als je de techniek van het actuariaat eenmaal onder de knie hebt, is het heerlijk om de breedte in te gaan. Samen met andere disciplines je buigen over de oplossing van bedrijfsbrede vraagstukken. Ik ervaar dat als een verrijking en een stimulans voor mijn persoonlijke groei.'

Bas van de PasAan het woord is Bas van de Pas, sinds 2 jaar partner bij PWC. Hij ontwikkelde zich als vakprofessional bij verzekeraars en actuarieel adviesbureau. 'Als actuaris is de verleiding groot om de diepte in te gaan. Los te gaan op een complexe berekening en daarmee de context uit het oog te verliezen. Wat is de waarde van een risk management framework als de data die gebruikt wordt slecht is of de governance niet klopt. Pas als je een stapje terug doet van de modellen en de techniek krijg je daar goed zicht op.'

'Binnen PWC borgen we dit, door veel samen te werken met andere skill groups. Een aardig voorbeeld daarvan is de problematiek rondom closed books. Verzekeraars zien de individuele levenproductie stilvallen en zoeken naar mogelijkheden om het beheer van de portefeuille zo efficiënt mogelijk in te richten. Wij pakken een dergelijke case aan samen met de specialisten van IT en Procesoptimalisatie. Die samenwerking leverde een verrassende en betere oplossing op dan ik vanuit mijn actuariële achtergrond voor mogelijk had gehouden.'

StraatnaambordThe future is difficult to predict, but not necessarily hard to be prepared for.
'Het ontwikkelen van onze visie op de toekomst van de leven branche, is ook een project waar ik veel plezier aan heb beleefd. Met een internationale werkgroep zijn we bezig geweest met het vaststellen van de belangrijkste drivers voor veranderingen in de wereld. Vervolgens is er een vertaalslag gemaakt naar de financiële sector en tenslotte naar verzekeraars. Dit heeft geresulteerd in de publicatie Life Insurance 2020 - competing for a future.Wijzelf maken dat vervolgens specifiek voor de Nederlandse situatie en gebruiken dit om onze dienstverlenging in een context te plaatsen om daarmee klanten te helpen zich klaar te maken voor de toekomst.'

Trends zijn ondermeer de consument die steeds meer zelf kiest via welke kanaal hij bediend wil worden, het integreren van sparen en zorg in nieuwe producten, de focus van verzekeraars op minder en simpelere producten en het afscheid nemen van het verleden door ‘oude’ polissen apart te managen van de nieuwe productie. Daarnaast kijken we ook naar de individualisering en welke impact dat kan hebben op bijvoorbeeld de verplichtstelling bij pensioenfondsen. Het wegvallen daarvan zou enorme kansen bieden voor zowel de individuele als collectieve pensioenmarkt. Overigens alleen als men het huidige businessmodel weet te veranderen; de kernwoorden zullen zijn klantgerichtheid (maar dan ook in daden), transparantie van producten en kostenefficiëntie door verregaande automatisering en rationalisatie van producten en processen.

Ik vind het heel leuk om vanuit onze expertise over dit soort onderwerpen de discussie aan te gaan met directies om zo een beetje bij te dragen aan de verzekeraars van morgen. Het onderstreept maar weer eens hoe je binnen PWC naast de diepte ingaan ook in alle breedte invulling kunt geven aan je vak.

Geen opmerkingen: