woensdag 13 maart 2013

KPMG: Succes is complex / Evolving Insurance Regulation

 
Voor de hele verzekeringssector geldt dat 2013 zich zal ontpoppen als een jaar van belangrijke wijzigingen op het vlak van wet- en regelgeving.

De voortdurend veranderende wet- en regelgevingsagenda, een vernieuwde behoefte aan meer groei, winstgevendheid, ROI en een zorgvuldig beheer van de kosten blijven centrale thema's binnen de verzekeringssector. KPMG is van mening dat de verzekeraars die deze uitdagingen weten te beheersen en tegelijkertijd oog houden voor een verbetering van het resultaat, het beste gepositioneerd zijn voor succes.

De 2013-editie van Evolving Insurance Regulation, een productie van de Global FS Regulatory Centre of Excellence, biedt een uniek overzicht van, en inzicht in, een toenemend scala aan 'drivers' voor wet-en regelgeving en onderzoekt op welke wijze de sector deze vereisten in balans kan brengen.

Ga naar de publicatie op de website van KPMG:
http://www.kpmg.com/NL/nl/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Pages/Evolving-Insurance-Regulation-A-new-dawn.aspx

Geen opmerkingen: