dinsdag 21 mei 2013

Kijken in de spiegel

Vandaag is het rapport ‘Kijken in de spiegel’ gepresenteerd door de Werkgroep Integriteit Pensioenfondsen. Het rapport is geschreven in opdracht van Transparancy International Nederland en kan gezien worden als een spoorboekje voor integer pensioenbestuur.

In het rapport worden een aantal aanbevelingen gedaan om het bestuur te verbeteren, zoals het verbeteren van de communicatie en het afleggen van verantwoording. De werkgroep stond onder leiding van professor Jean Frijns. Daarnaast zaten er in de werkgroep 9 pensioenexperts waaronder Guus Boender van Ortec, Peter Borgdorff van Pensioenfonds Zorg en Welzijn en Coen van Dedem van Hunter Participaties die tevens de rol van secretaris vervulde. Vorig jaar tijdens de  Actuarisdag besprak Van Dedem enkele van de onderwerpen uit het rapport met een zeer ge├»nteresseerd publiek. Vandaag geeft hij zijn persoonlijke toelichting op het afgeronde rapport.

Coen van Dedem, Secretaris van de werkgroep integriteit pensioenfondsen zegt hierover het volgende: ´ Twee begrippen staan centraal in het rapport: integriteit en dilemma. We weten allemaal hoe lastig en hinderlijk dilemma’s zijn. Geen van de oplossingsrichtingen geeft namelijk een garantie op een goede beslissing. Integriteit is daarbij het kompas dat richting kan geven aan het besluitvormingsproces.´

Het volledige rapport en zijn commentaar daarop treft u aan op de website Actuarieel Podium:

http://actuarieelpodium.nl/kijken-in-de-spiegel