woensdag 12 juni 2013

Bijdrage AG aan aanpassing wetsvoorstel Witteveenkader Maandag 10 juni 2013 heeft het Koninklijk Actuarieel Genootschap (AG) deelgenomen aan het Rondetafelgesprek Wetsvoorstel Witteveenkader van Vaste Kamercommissie Financiën van de Tweede Kamer der Staten Generaal. Ten behoeve van het Rondetafelgesprek heeft de Commissie Pensioenen een positionpaper geschreven. In de paper wordt, vanuit de technische en objectieve rol die de actuaris vervult, door het AG kanttekeningen geplaatst bij de aanpassingen van het Witteveenkader:

Lees verder >>  http://www.ag-ai.nl/view.php?action=view&Pagina_Id=534

maandag 3 juni 2013

Dag van de Pensioenactuaris

 Interview met Jeroen Breen, directeur Actuarieel Instituut

De afgelopen jaren is de pensioenmarkt sterk in ontwikkeling: Goudswaard, Frijns, Don, het pensioenakkoord, Solvency II, FTK II, PPI, Multi-opf, Pension Fund Governance, Liquidatie, Communicatie, Prognosetafel 2010-2060, Rekenrenten, Dekkingsgraden, Herstelplannen, Afstempelen, het zijn slechts enkele van de dossiers die op de fondsbesturen afkomen. In mei werd het Wetsvoorstel Versterking bestuur pensioenfondsen in de Tweede Kamer behandeld en maakt Brussel vaart met de invoering van een Solvency II raamwerk voor pensioenfondsen. Voor ons reden genoeg om de dag van de Pensioenactuaris te organiseren.

Deze dag worden een aantal thema´s behandeld die grenzen aan de comfortzone van de Pensioenactuaris, aldus Jeroen Breen. We zoomen bewust in op die onderwerpen die iets extra´s vragen van de actuariële professional. Neem bijvoorbeeld de liquidatie van een pensioenfonds. De kwantitatieve kant van de zaak zal niet de bottleneck vormen. Hoe organiseer je echter een dergelijk traject en ga je als Actuaris om met het spanningsveld dat het met zich meebrengt? Paulien Siegman, partner bij d´Hooge Siegman, heeft veel ervaring met liquidaties en zal aan de hand van praktijkvoorbeelden haar kennis met ons delen.

Zo hebben we nog een aantal uitstekende docenten in het programma die ons meenemen in de laatste ontwikkelingen op het terrein van de Wet versterking bestuur, pensioencommunicatie en pensioensolvency. Met betrekking tot dat laatste onderwerp wordt met name ingegaan op de werking van een holistische balans waarin niet alleen onvoorwaardelijke opgebouwde aanspraken en de actuele beleggingen een plek krijgen, maar ook conditionele elementen als voorwaardelijke indexatie en premiebijstortingen. 

De dag van de Pensioenactuaris is een niet te missen kans om inzicht te krijgen in de laatste ontwikkelingen op het vakgebied. Niet alleen door te luisteren maar juist door actief deel te nemen aan de interactieve sessies. Onder het motto: kennisdeling = kennisverrijking!

 >> Ga naar het programma van De dag van de Pensioenactuaris