woensdag 12 juni 2013

Bijdrage AG aan aanpassing wetsvoorstel Witteveenkader Maandag 10 juni 2013 heeft het Koninklijk Actuarieel Genootschap (AG) deelgenomen aan het Rondetafelgesprek Wetsvoorstel Witteveenkader van Vaste Kamercommissie Financiën van de Tweede Kamer der Staten Generaal. Ten behoeve van het Rondetafelgesprek heeft de Commissie Pensioenen een positionpaper geschreven. In de paper wordt, vanuit de technische en objectieve rol die de actuaris vervult, door het AG kanttekeningen geplaatst bij de aanpassingen van het Witteveenkader:

Lees verder >>  http://www.ag-ai.nl/view.php?action=view&Pagina_Id=534

Geen opmerkingen: