donderdag 21 november 2013

Impressie van de Actuaris dag 2013

De Actuarisdag, georganiseerd door het Actuarieel podium, stond dit jaar in het teken van de toekomst van het pensioenstelsel.

Peter Franken maakte met hulp van Pieter Lammers van Actuaris.info een mooi videoverslag van de dag, weergegeven in een paar minuten. Daarnaast staan alle foto's van de dag zelf nu online.
De Actuarisdag stond dit jaar in het teken van de toekomst van het pensioenstelsel. Verschillende sprekers gaven vanuit hun eigen discipline hun visie op dit thema. Onder hen Dr. Jan Tamerus AAG, Master Actuariaat & ALM bij PGGM, Adviseur van het Pensioenfonds Zorg en Welzijn en Actuaris van het Jaar 2012. Daarnaast gaven Onno Verstegen, lid raad van bestuur van Delta Lloyd, Erik Lutjens, Hoogleraar Pensioenrecht en Jos Berkemeijer AAG, ervaren bestuurder en ondernemer, hun visie op dit actuele thema. Jeroen Koopmans presenteerde het onderzoek dat LCP heeft uitgevoerd naar de uitvoeringskosten van pensioenen wat dezelfde dag werd gepubliceerd.

Op de landelijke Actuarisdag is Ad Kok uitgeroepen tot Actuaris van het Jaar 2013. Dhr. Kok AAG Hon FIA ontving de prijs in verband met zijn jarenlange inspanningen voor de actuariële beroepsgroep, zowel in nationaal als internationaal verband en zijn belangrijke rol in het vernieuwen van de actuariële opleiding in de jaren ‘90. De jury roemde zijn visie en inspanningen die erop gericht zijn om actuarissen klantgerichter te laten denken en handelen.

De Actuarisdag en de Actuaris van het Jaar Prijs worden jaarlijks georganiseerd door het Actuarieel Podium. Het Actuarieel Podium heeft als doelstelling de zichtbaarheid van actuarissen te verhogen en actuarissen te versterken in hun activiteiten. Het Actuarieel Podium is een initiatief van FTE Groep.

donderdag 14 november 2013

Risicobeheersing Volmachtportefeuille onder de loep bij DNB

 

In de periode januari 2013 tot en met september 2013 heeft de Nederlandsche Bank (DNB)
onderzocht in welke mate verzekeraars de risico’s beheersen die samenhangen met de
volmachtportefeuille. Dit onderzoek betrof een nulmeting onder alle verzekeraars die gebruik
maken van het volmachtkanaal (leven-, natura- en schadeverzekeraars).

De belangrijkste bevinding in ons onderzoek is dat de uitbesteding aan een Gevolmachtigd Agent
(GA) aanzienlijke risico’s met zich meebrengt, die niet altijd afdoende beheerst worden.
Als rode draad komt naar voren dat de commerciële belangen prevaleren boven risicobeheersing.
Dit beeld vindt DNB verontrustend. Ter illustratie: bij de meerderheid van de verzekeraars wordt
een keuze voor het distributiekanaal ingegeven door diverse marktomstandigheden. Een
evenwichtige afweging wordt (te) beperkt gemaakt. Verder blijkt dat slechts in het uiterste geval
tot opzegging van een volmachtovereenkomst wordt overgegaan, ook ingeval de GA meerdere
keren de overeenkomst niet heeft nageleefd.

Het volmachtkanaal is een vergaande vorm van uitbesteding en DNB benadrukt dat de
verzekeraar als risicodrager van de producten afgezet via het volmachtkanaal volledig
verantwoordelijk is. De bevindingen van DNB in samenhang met de ontwikkelingen in de markt
rechtvaardigen een aantoonbare en adequate risicobeheersing van de verzekeraars op de
volmachtportefeuille.

Hier is de open brief te downloaden die DNB aan de volmachtverzekeraars heeft toegestuurd.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

woensdag 13 november 2013

Campagne AG - Carrière als actuariële professional

Deze week lanceerde het AG de campagne Pak die kans!
Al vier jaar lang komt het beroep van actuaris als beste uit de bus maar tegelijkertijd is het het minst begrepen beroep door zowel leerlingen als ook hun ouders.Daarom komt het AG nu met een campagne voor de middelbare scholen, en daarbij wordt ook de hulp gevraagd van mensen in het vakgebied om voorlichting te geven tijdens studiedagen e.d. op deze scholen.  Er staat al een downloadbare presentatie klaar.

Heeft u interesse of wilt u meer informatie ontvangen, neemt u dan contact op met Maarten van Meerten op telefoonnummer 030-6866153 of per e-mail maarten.vanmeerten@ag-ai.nl.

Misschien Ali B nog eens vragen?

maandag 4 november 2013

Actuaris.info is vernieuwd!

Na een jaar hard werken zijn onze vernieuwde sites waaronder www.Actuaris.info, deze week 'live'gegaan! Met verbeterde zoekmogelijkheden, en meer koppelingen tussen vacaturetekst en organisatieprofiel, interviews en social media.

In tien jaar tijd is er veel veranderd. Misschien nog wel het meest hoe het contact gelegd wordt nadat een vacaturetekst ergens gelezen is. Bij de start van Careerguide, alweer10 jaar geleden, was een postadres en een handgeschreven brief de norm (en hadden we zelfs nog een veld voor een faxnummer). Heel voorzichtig kwam er een veld voor een emailadres bij, maar zelfs daarvoor was men nog huiverig.

Inmiddels zijn we al weer wat fases verder en is er een grote voorkeur voor direct solliciteren via een sollicitatiesysteem, al dan niet met een kant- en klaar (Linkedin)profiel. En is de route naar het sollicitatiesysteem zeer divers geworden.

Google is en blijft de belangrijkste factor als het gaat om het vinden van een specifieke functie in een specialistisch vakgebied. Maar ook via social media worden vacatures gedeeld (al ligt het accent hier nog wel op Twitter en speelt Facebook geen rol van betekenis anders dan bij graduates). En van de 'tell a friend' button wordt buitengewoon veel gebruik gemaakt waar onze 'specialisten' zich vaak in 'ons-kent-ons' culturen bewegen.
Dat doorsturen gebeurt overigens niet alleen sec met vacatures, ook de nieuwsbrief wordt veelvuldig doorgestuurd, vanwege het interview, een onderzoek, een nieuwsbericht of een hierin genoemde vacature.

De nieuwe lay-out biedt dan ook volop mogelijkheden om de inhoud 'deelwaardig' te maken.
Ook nieuw is dat op www.careerguide.nl nu de verzameling van alle vacatures van de carriereportals terug te vinden zijn, ruim 500 om precies te zijn in de financiële sector of het financiële vakgebied.
Bij al deze vernieuwingen, houden we vast aan onze focus, Specialist in specialisten. Of dat nu actuarieel, juridisch, financieel of op een andere manier specialistisch is. Wij zijn helemaal klaar voor 2014!

vrijdag 1 november 2013

De zin en onzin van Risk Management

Risk Management had de crisis niet kunnen voorkomen, maar de gevolgen waren wel minder ernstig geweest. Vergelijk het met een rookmelder. Die geeft een gevoel van veiligheid maar behoed je niet voor brand. Zo kijk ik ook naar Risk Management. Het dwingt je na te denken over de risico´s die de organisatie loopt en maakt het management bewust van de keuzes die ze maken. Maar het is geen garantie voor een onbezorgde toekomst.

En er zit ook een gevaar in. Als het vermijden van risico´s doorslaat, wordt Risk Management onzinnig. Neem de verzekeraar die het 'derisken' van de assetportefeuille tot in het extreme doorvoert en er vervolgens achterkomt dat het rendement gedaald is tot nul. Ondernemen gaat nu eenmaal niet zonder risico´s.

Aan het woord is Jan-Huug Lobregt, partner bij PwC. Zij helpen organisaties met de inrichting van een effectieve Risk Management organisatie. ´Essentieel daarbij is dat Risk Management geïntegreerd wordt in de business. Je ziet nu nog te vaak dat het op zichzelf staat. Een stafafdeling die rapporten produceert. Om dat te bewerkstelligen is het van belang dat het management weet waar ze op wil sturen. IFRS, Embedded Value, ALM, interne of standaard model? Welke rapportages wil je nog wel en welke niet meer ontvangen?

Riskprofessionals zijn gemiddeld circa 80% van hun tijd bezig met het opleveren van rapportages. Door keuzes te maken wordt het mogelijk meer tijd te besteden aan analyse. Want eigenlijk zouden de verhoudingen andersom moeten liggen en zouden riskprofessioansl 70% van hun tijd bezig moeten zijn met het analyseren van de uitkomsten en deze vertalen naar handvatten voor de business.
Daar ligt de echte uitdaging, bijvoorbeeld door het ontwikkelen van een betrouwbaar risk dashboard en het management te helpen om meer in scenario´s en trends te denken.

Maar ook in het inzichtelijk maken hoe bijvoorbeeld een belegger, productontwikkelaar, jurist of schade acceptant gecontroleerd met risico´s kan omgaan. Zo´n geïntegreerde aanpak van Risk Management in de business is de beste garantie dat 'de brandmelder tijdig afgaat'!


 Jan-Huug Lobregt is een van de sprekers tijdens de 2 daagse conferentie Risk Forum Verzekeraars op 20 en 21 november in Amsterdam, 12 PE punten te behalen.